Anne-Marie Kruse, leder i Landsbyen Sølund, fordømmer et overgreb på en borger i landsbyen. Arkivfoto

Anne-Marie Kruse, leder i Landsbyen Sølund, fordømmer et overgreb på en borger i landsbyen. Arkivfoto

Sølund: En helt unik og meget kedelig sag

Ansvar, tætte relationer og faglighed skal følges ad på Sølund, siger landsbyleder

Af
Claus Sonne

Sølund "Vi er generelt rigtig, rigtig gode til at håndtere situationer som den, der førte til den episode, som en pædagog nu er dømt for. Og der er tale om en enkeltstående og meget beklagelig sag - og ikke noget, vi har en historik for."

Sådan siger Anne-Marie Kruse, leder i Landsbyen Sølund om sagen, hvor en pædagog tilbage i 2017 seksuelt forulempede en mandlig borger på Sølund, hvorfor pædagogen nu er blevet idømt en behandlingsdom.

Anne-Marie Kruse, der først tiltrådte som leder på Sølund 1. januar 2020, vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Hun understreger dog, at der er tale om et uacceptabelt overgreb, hvilket pædagogen jo også har erkendt og fortsætter:

"Det er meget vigtigt for vores arbejde med borgerne, at der bliver skabt nære, tillidsfulde relationer. Her har vi et meget stort ansvar for at sikre, at borgerne er trygge. Vi gør rigtig meget ud af at tydeliggøre for nye medarbejdere, hvilket værdigrundlag og faglighed, vi arbejder med. Vi indhenter også straffeattester i forbindelse med alle ansættelser, lige som vi får besked, hvis vi har ansatte, der dømmes for noget, der kan have betydning for deres arbejde på Sølund."

Episoden, der nu har ført til en dom, skete ved et bleskifte, og her er der, som i alle andre tilfælde af pleje, en fast procedure.

"I dette tilfælde har vi så desværre oplevet, at en pædagog har overskredet alle tænkelige grænser. Det sker heldigvis uhyre sjældent," fastslår Anne-Marie Kruse.

Publiceret 18 March 2020 11:30