En borger i Landsbyen Sølund blev i 2017 seksuelt forulempet af en pædagog. Nu er der faldet dom i sagen.

En borger i Landsbyen Sølund blev i 2017 seksuelt forulempet af en pædagog. Nu er der faldet dom i sagen.

Ansat på Sølund forulempede udviklingshæmmet seksuelt

En 41-årig mand er idømt psykiatrisk behandling for et overgreb, der fandt sted i 2017

Af
Claus Sonne

Skanderborg En i dag 41-årig mand fra Viby er ved Retten i Horsens idømt psykiatrisk behandling efter at have erkendt at have forulempet en mandlig borger på Sølund seksuelt.

Episoden fandt sted i december 2017 i Landsbyen Sølund, hvor den 41-årige var ansat som pædagog. Borgeren, der er multihandicappet, skulle have skiftet sin ble, og i forbindelse med den handling forulempede den 41-årige borgeren, uden at denne kunne modsætte sig dette, fremgår det af dommen.

Den 41-årige har været gennem en mentalundersøgelse, hvilket har medført en såkaldt retspsykiatrisk erklæring. Af denne fremgår det, at den 41-årige enten er omfattet af Straffeloven § 11 eller 69.

§ 11 omhandler 'personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed'. § 69 omhandler strafbare handlinger foretaget i en tilstand, 'der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner.'

Domsmandsretten fandt, at det var § 69, der skulle tages i brug.

Ikke en alvorlig seksualforbrydelse

Det fremgår af dommen, at Retten ikke anser forbrydelsens art som en alvorlig seksualforbrydelse. Af den samme grund er længstetiden på den behandling, den dømte skal modtage på et hospital for sindslidende, sat til et år.

Manden, der undervejs i sagen har været samarbejdsvillig og i retten udtrykte et stærkt ønske om at få hjælp - og som ikke tidligere er straffet - skal nu i gang med en ambulant, psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen, der i samråd med overlægen på den pågældende afdeling bestemmer, om den dømte skal indlægges.

Den dømte er samtidig i en periode på to år frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med 'mentalt retarderede mennesker'.

Publiceret 18 March 2020 11:15