Dom i Ry-sagen:

Fængselsstraffe til de fire drenge fra Ry

De fire 15- og 16-årige drenge fra Ry skal tilbage bag tremmer. Tilsammen fik de fem års fængsel

Af
Af Grethe Bo Madsen

Efter to dages domsforhandling har Retten i Horsens i dag afsagt dom over de fire drenge fra Ry, der tilsammen fik fem års fængsel. To af drengene blev idømt et års fængsel, og skal afsone fire måneder. De to øvrige drenge får en strengere staf da de ifølge retten har haft mere aktive roller og blandt andet medtaget de to molotovcocktails. De blev derfor idømt halvandet års fængsel hver, hvoraf seks måneder skal afsones, mens resten gøres betinget.  
 
Drengene nægter sig skyldige, men blev i domsmandsretten fundet skyldige i i forening at have kastet to molotovcocktails mod den 16-årige dreng, der ligesom de selv er elev på Mølleskolens 9. årgang. De blev dømt efter straffelovens paragraf 245, der handler om legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. 
 
Retten tog udgangspunkt i to af drengenes vidneudsagn, da de var næsten enslydende, troværdige og blev understøtte af de beviser, der er ført i sagen.
 
De to drenge forklarede i deres vidneudsagn, at den ene af de to øvrige drenge kastede molotovcocktailen, hvilket også var brandofferets opfattelse. Retten troede således ikke på forklaringen om, at molotovcocktailen var blevet for varm at holde om, og at den tiltalte dreng derfor tabte den.
 
Retten lagde til grund for dommen, at begge molotovcocktails var gjort klar, og at alle fire drenge vidste, at de skulle bruges til at skræmme den 16-årige. De burde på det tidspunkt kunne sige sige sig selv, at det ville være farligt og have stoppet situationen i at udvikle sig. Efter brandepisoden opførte de sig alle som delagtige og gik sammen tilbage for at fjerne beviserne. Senere samme aften lavede de falske alibier sammen. 
 
Den 16-årige blev forbrændt med anden grads forbrændinger på 20 procent af kroppen og ville være i livsfare, hvis han ikke havde fået behandling. Flammerne stod helt op til hans hår, der blev forbrændt i panden, og der gik ild i ham fra fødderne og op til maven. 
 
I udmålingen af straffen blev der lagt vægt på voldens grovhed samt de tiltaltes meget unge alder og gode personlige forhold.
 
Selvom de fire drenge ikke blev fundet skyldige i straffelovens paragraf 246, der handler om legemesangreb af en så grov beskaffenhed, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, men i stedet blev dømt efter den mildere paragraf 245, var anklager Anna Emilie Holm Christensen fra Sydøstjyllands Politi tilfreds med dommen.
 
"Der er sket en domsfældelse efter anklageskriftet, og selvom de er dømt efter paragraf 245 og ikke 246, er det tilfredsstillende for mig. De er dømt for at have udført angrebet i forening, men to af dem har været mere aktive end de øvrige," konstaterede hun umiddelbart efter retsmødet.
 
Her forklarede hun også, at det ikke er muligt endnu at sige præcist, hvor lang tid drengene hver især skal tilbage i fængsel. Selvom de har siddet varetægtsfængslet i knap tre måneder, er der en omregningsfaktor der gør, at man ikke bare kan trække de tre måneder fra de ubetingede domme.  
 
Alle fire drenge har udbedt sig betænkningtid i forhold til, om de vil anke dommen.
 

null

Publiceret 04 May 2017 20:01