Sydøstjyllands Politi laver om internt. Ideen med lokalpoliti droppes, og der satses i stedet på kredsdækkende centre til at løse opgaverne.

Sydøstjyllands Politi laver om internt. Ideen med lokalpoliti droppes, og der satses i stedet på kredsdækkende centre til at løse opgaverne.

Politikredsen dropper at have afsæt i lokalpoliti

Sydøstjyllands Politi laver om, og det berører også Skanderborg

“Vores hidtidige organisering med afsæt i lokalpoliti har tjent os og borgerne godt, men slår ikke længere til. Det er udtryk for rettidig omhu, at vi nu forandrer os, selvom forandringer jo altid indledningsvist giver lidt usikkerhed både internt og eksternt, og det er noget bøvl.”
Sådan udtaler politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi, i en pressemeddelelse til Lokalavisen, om den større omorganisering af politikredsen, som træder i kraft fra 1. februar efter måneders forberedelse.
Ændringen er affødt af et behov for at tilpasse opgaveløsningen internt i Sydøstjyllands Politi til de nye vilkår for politiet i omverdenen med nye kriminalitetsformer, truslen om terror og politiets indsats i grænseområder.
Borgerne vil ifølge politidirektøren dog ikke mærke ændringerne i den direkte borgerbetjening. Henvendelser til Sydøstjyllands Politi vil stadigt ske til 114.
Også patruljerne, der udgør den umiddelbare primære operative borgerbetjening, vil fortsat være styret fra den ligeledes kredsdækkende vagtcentral, sådan som det har været tilfældet i snart 10 år.
Personlige henvendelser vil også efter den 1. februar kunne ske til alle de hidtidige ekspeditioner, herunder til landpolitiet, da alle nuværende 17 landbetjente fortsat vil varetage deres opgaver i lokalsamfundene og herunder fortsat i Galten, Hørning og Ry.
Der opereres fremover med et kredsdækkende Efterforskningscenter, et kredsdækkende Patruljecenter og et ligeledes kredsdækkende Beredskabscenter. Det kommende Patruljecenter placeres decentralt i Kolding, Vejle og Horsens.
Patruljecenter Nord, der placeres i Horsens, dækker Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner. Leder er Andreas Bryld Hansen, der kommer fra stillingen som leder af lokalpolitiet i Skanderborg.
Der vil fortsat være politipersonale i Skanderborg, oplyses det.
Et nyt Efterforskningscenter Nord får hjemme i Horsens med en mindre del placeret i Skanderborg, der skal arbejde proaktivt i hele politikredsen med indbrudskriminalitet.
e.r

Publiceret 01 February 2017 18:00