Det er her ved Lynghøjvej, nær broen over jernbanen, det giver mest mening at lave et nyt trinbræt i Stilling. Foto: Bollerup
Det er her ved Lynghøjvej, nær broen over jernbanen, det giver mest mening at lave et nyt trinbræt i Stilling. Foto: Bollerup
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Stilling: Skal trinbrættet ligge ved Superbrugsen?

Trafikministeren ønsker et forslag til et trinbræt i Stilling, så der kan træffes en endelig beslutning til efteråret

Et trinbræt i Stilling skal ikke laves ved en genåbning af Stilling Station. I stedet anbefaler et enigt byråd, at et nyt trinbræt etableres ved Lynghøjvej ved Superbrugsens p-plads.

 

Banedanmark har oplyst til kommunen, at Trafikministeriet har bestilt Banedanmark til at udarbejde et beslutningsgrundlag for ministeren om åbning af et trinbræt i Stilling, så ministeren har et realistisk grundlag for at trække en beslutning i efteråret 2018.

 

LÆS OGSÅ: Første skridt mod togstop i Stilling 

 

 

Forinden skal der laves et skitseprojekt og en undersøgelse af de miljømæssige sider ved etablering af et trinbræt, en VVM-screening.

 

Målet er, at der internt i Banedanmark er et næsten færdigt skitseprojekt med beregning af anlægsudgifterne inden sommerferien.

 

Det er i sig selv en interessant oplysning, da Banedanmark i sit oplæg til den fremtidige banebetjening af Danmark direkte fraråder, at der laves et trinbræt i Stilling.

Det er en ren politisk sag

Med ministerens initiativ understreges det, at det er en politisk beslutning at lave et trinbræt i Stilling, og ikke en administrativ beslutning taget af sagsbehandlere i Banedanmark.

 

Banedanmark arbejder på at finde den billigste løsning. Her peges der på to placeringmuligheder - enten ved Lynghøjvej eller ved den tidligere station ved Stationsvej.

 

Der er i forvejen afsat seks mio. kr. til at lave et trinbræt i Stilling.

 

Det står i skærende kontrast til, at Banedanmark har vurderet, det vil koste omkring 60 mio. kr., inklusive elevatortårne. Et tal, som Skanderborg Kommune mener skyder langt over målet.

 

Banedanmark har oplyst, at det kan få væsentlig betydning for politisk vedtagelse af projektet, at der er en lokal medfinansiering.

 

I den forbindelse pointerer Banedanmark, at kommunen ikke skal regne med, at der kan tilføres penge, der spares, når banestrækningen skal elektricifiseres. Her har Skanderborg Kommune nemlig anbefalet, at vejbroen ved Bjertrupvej nedlægges og ændres til en stibro, hvorved der spares tre mio. kr., som Skanderborg Kommune har ønsket at bruge til en bedre stiforbindelse over netop Lynghøjvej.

 

Banedanmark understreger, at de to projekter intet har med hinanden at gøre hvad angår økonomien.

Kommunen vil gerne styrke centrum og butikslivet i Stilling. Foto: Bollerup
Kommunen vil gerne styrke centrum og butikslivet i Stilling. Foto: Bollerup

Superbrugsen er positiv

Superbrugsen har tidligere været positiv for at få et trinbræt ved Lynghøjvej. Skanderborg Kommune ser også en række fordele.

 

Da Lynghøjvej skal benyttes som perronbro i begge løsninger, er det en fordel, at trinbrættet er tæt på. Tilkørselsforholdene er bedre. P-forholdene er bedre, både med Superbrugsens p-areal og med et større uudnyttet areal nord for banen ved Østervej, der er ejet af Banedanmark og kan rumme cirka 100 p-pladser.

 

Desuden er synergieffekten i forhold til midtbyens fortsatte fortætning og butiksudbud størst her. Og så kan der laves gode stiforbindelser til både Gram, Anebjerg og erhvervsområderne ved Industrivej og Niels Bohrs Vej.

 

 

LÆS OGSÅ: Fire mio. kr. til at undersøge placering af station i Laurbjerg og Stilling 

 

Det spiller også ind på anbefalingen, at de nuværende perroner ved den tidligere station ikke kan bruges.

 

Et enigt byråd har samtidig sagt ja til at dække udgifterne til nødvendig trafiksanering, indretning af p-pladser, nye stiforbindelser og muligvis også en overdækket cykelparkering.

Publiceret: 07. Marts 2018 17:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Uge-bladet Skanderborg

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt