Ry Rideklub har modtaget 15.0000 kroner fra Folekeoplysningsudvalget til indkøb af en hest. Arkivfoto

Ry Rideklub har modtaget 15.0000 kroner fra Folekeoplysningsudvalget til indkøb af en hest. Arkivfoto

Værsgo: 15.000 kr. til køb af en ny hest

Penge - men også afslag - til en række foreninger

Af
Claus Sonne

Folkeoplysningsudvalget har på sit seneste møde behandlet ansøgninger fra en række lokale foreninger, der har søgt forskellige puljer om tilskud til enten indkøb af materiale eller til diverse former for anlægsarbejde. Otte foreninger har fået et ja, dog ikke til det fulde beløb, der var ansøgt om, mens tre foreninger har fået et nej.

Tildelinger

  Kampsportscenter Galten/Skovby: 30 pct. af de dokumenterede udgifter til ombygning af lokaler på Torvet, der tidligere har huset Kiwi - dog maksimalt 130.000 kr. inkl. moms.

  HI-Skanderborg Petanque: 20.000 kr. inkl. moms. til forlængelse af klubhus.

  Ry-Emborg Skytteforening: 30.000 kr. inkl. moms. til renovering af lokaler.

  HI-Skanderborg Gymnastik bevilliges 56.5815 kr. til indkøb af måtter og rytmegulv.

  Herskind Boldklub Gymnastik bevilliges 10.000 kr. til indkøb af airtrackmåtte.

  Gl. Rye Kajakklub bevilliges 10.000 kr. til indkøb af nye kajak til unge samt mindre roere.

  Stjær Boldklub Gymnastik bevilliges 48.000 kr. til indløb af bl.a. måtter og springbaner.

  Ry Rideklub bevilliges 15.000 kr. til indkøb af hest eller pony.

Afslag

  Skovby IF Tennis: Ansøgning om 20.000 kr. til udskiftning af lysanlæg.

  Skanderborg Bokseklub: Ansøgning om penge til indkøb af hjelme, handsker og tøj til stævne.

  Gl. Rye IF: Ansøgning om penge til indkøb af skabe til omklædningsrum.

Overvejer ændring

Folkeoplysningsudvalget giver støtte til foreningernes 0-25-årige, men udvalget drøftede på sit møde muligheden for at tilgodese andre og mere specielle målgrupper, så der, som der skrives i referatet, ikke alene kikkes til alder, hvor man måske både bør tilgodese børn og unge samt ældre.

Det blev besluttet at drøfte spørgsmålet om fordeling på et seminar til september.

Publiceret 15 May 2018 10:15