Kritik i støjsag

Den kommunale forvaltning opfinder ting, siger Christoffer Schou

I dag har Christoffer Schou fået 10 minutters foretræde for Miljø- og planudvalget. Tiden skal han bruge til at overbevise udvalget om, at der ikke, som udvalget tidligere har afgjort, er basis for at forhindre Christoffer Schou i at udstykke sin nabogrund, der i Kommuneplanen er udlagt til udstykning.
 

Udvalget frygter, at støj fra den nærliggende Skovby Møbelfabrik vil give beboerne i den planlagte udstykning problemer - selv om der ikke er støjproblemer i dag. Derfor glæder Christoffer Schou sig over, at han nu får chancen for at tale sin sag.
 
 LÆS OGSÅ: Udstykningen, der er på vej til at forsvinde i larmen
 

“10 minutter er godt nok ikke ret lang tid, men heldigvis er det ikke svært at finde løsninger på et problem, der ironisk nok ikke er der. Jeg har tidligere tilbudt at opføre en støjvold, og jeg er også åben for at flytte udstykningen 50 m væk fra væk vejen. Jeg må dog indrømme, at det undrer mig meget, at Skanderborg Kommune ikke beder Skovby Møbler om at sætte et støjhegn op ud mod vejen og over mod den grund, jeg vil udstykke. Fabrikken skal ifølge loven gøre, hvad den kan, for at dæmpe støjen, og et hegn vil gøre en afgørende forskel,” siger Christoffer Schou, der også undrer sig over andre ting i sagen.
 
Til dagens møde med Miljø- og planudvalget har den kommunale forvaltning nemlig begået en række papirer, der både beskriver sagsforløbet og peger på løsninger. Ifølge Christoffer Schou er papirerne dog fulde af fejl.
 

Ifølge Kommuneplanen, der er den gældende plan for området, er området udlagt til boliger. Forvaltningen mener dog, at der er tale om blandet bolig- og erhverv, hvilket har betydning for støjkravene. Erhvervsdelen kommer ifølge forvaltningen af fire ting: At Christoffer Schou driver virksomhed på sin ejendom og skovbrug på sin grund, at der ligger et vandværk, samt at naboen i 2016 har fået lov til at holde to får, et lam og en nu afdød vædder.
 

“Min virksomhed består i, at jeg sender regninger på min computer. Jeg driver ikke skovbrug. Vandværket er for længst lukket. Og fårene er selvfølgelig 'hobbydyr'. Det virker, som om forvaltningen pinedød vil stoppe udstykningen,” siger Christoffer Schou.

Publiceret 05 December 2017 08:00

SENESTE TV