Valgmøde på Walthers:

De unge interesserer sig for andet end fester

Over 150 unge, de fleste gymnasieelever, troppede onsdag aften op på Walthers Musikcafé for at høre, hvad de opstillede partier har at tilbyde dem

Af
Af Grethe Bo Madsen

Skanderborgs unge efterlyser ungdomsboliger, bedre kollektiv trafik på tværs af kommunen og flere muligheder for et festligt natteliv. Men de interesserer sig også får psykisk sårbare, integration af flygtninge og behandlingen af vores ældre.
Læs også: Succesrigt valgmøde med pakket sal
Det kom frem onsdag aften, da Walthers Musikcafé slog dørene op til et valgmøde målrettet den yngre generation med Chili Klaus som chilibevæbnet ordstyrer. Var de fremmødte politikere ikke hurtige nok i spyttet stod den på en timeout med en chili at tygge på.
Over 150 unge mødte op, og langt de fleste havde deres daglige gang på gymnasieuddannelserne på campus. 

Morgentransport

Det afspejlede sig i spørgsmålene fra den propfulde café, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, om politikerne vil hjælpe de unge fra kommunens yderområder frem til Campus tidligt om morgenen.
”Jeg skal stå op inden klokken seks og cykle fem kilometer til Ry, inden jeg kan komme på toget og i skole. Nu har jeg givet op og købt en bil, men det synes jeg også er lidt fjollet. Hvad tænker I om det,” lød det fra salen.
”Det er ikke muligt at sætte en bus ind på alle strækninger, men måske skal vi se på, om vi kan udvide ordningen med flextur til også at gælde om morgenen,” svarede Jørgen Gaarde (S), mens både Thomas Cordtz (C) og Anders Rosenstand Laugesen (V) opfordrede de unge til lidt mindre piberi.
”Jeg kørte selv Puch Maxi som ung. Jeg kan godt forstå ønsket, men jeg synes, vi har vigtigere opgaver at løse for borgernes skattekroner. Så hop på cyklen og toget,” sagde Thomas Cordtz (C).
”Jeg synes, det er fint, hvis I kan arrangere noget samkørsel. Og ellers må i måske revurderer jeres syn på knallerten,” lød opfordringen fra Venstres borgmesterkandidat, Anders Rosenstand Laugesen.   

Gode fester er ikke en kommunal opgave

Et andet spørgsmål gik på, hvordan politikerne ser på muligheden for at skabe mere natteliv for de unge i kommunen.
”Jamen, der skal da være alt det fest, der er plads til, så længe det er det private erhvervsliv, der skaber det. Med en mere liberal erhvervspolitik vil det også blive lettere at kunne få en bevilling,” konstaterede Linda Andrea Christie (LA), der gik lodret imod et forslag, fra Jeppe Studtmund (EL) om at kommunen kunne stille lokaler til rådighed for de unge, så de unge selv på frivillig basis kunne skabe deres egne caféer og hæng-ud steder.
”Det skal kommunen ikke. Det er konkurrenceforvridning,” understregede hun.
Alternativets Mira Bloch talte varmt for et ungdomshus, hvor de unge selv kunne råde og regere, men på spørgsmålet fra Chili Klaus ud i salen, om det var et ønske, de unge kunne bruge, var svaret rungende tavshed.
De øvrige politiker fra rødt til blåt var enige om, at mere natteliv skal bygge på en rentabel forretning. Og så lød der en opfordring fra borgmesteren til de unge om at huske at støtte op om det, de allerede har.
Emil Vogelius (B) fiskede kortvarigt efter, om det måske kunne gøres til en regional opgave at se på nattrafikken på tværs af regionen, så de unge kan komme hjem fra Aarhus.

Udsat og psykisk sårbar

Mere tyngde var der i debatten på spørgsmålene fra salen om, hvad kandidaterne ville gøre for at forebygge udsathed og hjælpe de mange unge, der rammes af psykiske problemer.
”Vi står overfor en stor udfordring med et voksende antal udsatte og psykisk sårbare unge. Byrådet har nedsat et udvalg med fagpersoner, pårørende og psykisk syge, som i fællesskab vil forsøge at finde måder at sætte ind, så de mennesker kan hjælpes. Vi er en relativt velhavende kommune, men det betyder desværre ikke, at vi har færre med de problemer. Vi ligger højt. Vi må finde en måde at bremse den udvikling,” understregede Jørgen Garrde (S).
”Det er nødvendigt med en forebyggende indsats, men jeg synes, vi skal definere behovet. Jeg er tvivlende overfor, om det er så mange unge. Jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes. Jeg synes, vi sygeliggør ungdomsgenerationen,” mente Thomas Cordtz (C), som hurtigt fik svar på tiltale fra de to yngste kandidater:
”Det er ikke at sygeliggøre. Rigtig mange unge har det skidt. Der burde være gratis psykologhjælp til dem eller i hvert fald et tilskud. Jeg oplever rigtig mange unge, som rammes. At have psykiske problemer er et kæmpe tabu, og det er vigtigt at få brudt med det,” understregede Jeppe Studtmund, (EL), som blev bakket op at Emil Vogelius (B):
”Jeg forstår slet ikke Thomas' holdning. En rundspørge på tre gymnasier viste, at over 50 procent af eleverne følte sig stressede. Det er så stort et problem. Når depressionen rammer, går folk helt i stå og kan ingenting. Tråden knækker for mange unge. De skal have hjælp på en eller anden måde. Der er ikke nogen stopknap i unges liv. Vi presses hele tiden og skal løbe hurtigere og hurtigere i uddannelsessystemet,” konstaterede han.
Til det svarede Anders Rosenstand Laugesen: ”Psykiske problemer er et stødt voksende samfundsproblem. Jeg tror, det er vigtigt at vi husker at tale de unges præstations angst ned. Det er ok at fejle. Det er ok ikke altid at være på toppen. Det er ok at dumpe. Husk det.”

Ældreomsorg og flygtningedebat

Et andet spørgsmål til panelet fra de unge gik på partiernes ældrepolitik.
Her understregede Jørgen Gaarde (S), at netop ældreområdet er det områder, der i forbindelse med det nye budget får tilført flest midler, mens Thomas Cordtz (C) mente, at der nok ikke var den store forskel på, hvordan partierne ønsker at behandle de ældre, men at det igen er i forhold til spørgsmålet om finansiering at den store forskel ligger gemt.
”Begge sider vil det bedste for vores ældre, men vi vil ikke bare køre på skatteskruen. De, der kan, skal betale selv,” mente han.
Meget større spredning var der i feltet, da de unge spurgte ind til holdninger og politikker omkring flygtninge og indvandrere. Et emne, der kunne få især en herre på den blå fløj op af stolen.
”Det er flygtninges eget ansvar at integrere sig, det skal vi ikke bruge ressourcer på. De har ikke betalt skat i Danmark. De skal skubbes tilbage, hvor de kommer fra. I stedet kan vi hjælpe dem i nærområderne,” mente Nye Borgerliges Steffen Møller Pedersen, der blev bakket op af Daniel Aage Holm (DF):
”Jeg er enig i, at vi skal hjælpe i nærområderne, og at de, der er her, skal sendes hjem. Det er spild at integrere,” konstaterede han.
Det fik især panelets to yngste kandidater til anfægte de to herrers mangel på næstekærlighed.
”Selvfølgelig har vi et ansvar for at hjælpe dem, der er her med at blive integreret. De skal ikke smides ud,” understregede Emil Vogelius (B), mens Jeppe Stutmundt fremhævede det personlige ansvar og hvad det vil sige, at leve i et fællesskab.
Også Søs Elmstrøm (SF) kom på banen: ”Selvfølgelig skal vi tage imod flygtninge og hjælpe dem med at integrere sig i vores fællesskab. Det er en vigtig opgave.”
  

Publiceret 13 November 2017 18:00

SENESTE TV