Spillere fra Rollespilsakademiet i København opførte moralske dilemmaer, som de unge skulle tage stilling til.

Spillere fra Rollespilsakademiet i København opførte moralske dilemmaer, som de unge skulle tage stilling til.

Rollespil i Slotskirken for 700 konfirmander

Utraditionel undervisning med nutidige dilemmaer for kommende konfirmander fra hele Skanderborg Provsti

Af
Erland Rasmussen

Erland Rasmussen

Der var noget særligt i gære i Slotskirken i Skanderborg forleden sidst på eftermiddagen.
Tre store turistbusser og mange biler holdt parkeret foran, og der var tændt levende lys både udenfor og indenfor.
Det var de kommende 700 konfirmander fra Skanderborg provsti, der var inviteret til årets særlige arrangement.

Moralske dilemmaer

700 er mere, end Slotskirken kan rumme på en gang, så arrangementet foregik over to eftermiddage og henunder aften.
Det er ungdomspræst Peter Tast, som sammen med sine præstekolleger står bag.
“Ud over at give konfirmanderne en forhåbentlig sjov og fælles oplevelse, forsøger arrangementet at gøre de unge klogere på de kristne begreber skyld og tilgivelse, synd og nåde på en nutidig og aktuel måde,” forklarer Peter Tast.
Ni professionelle rollespillere fra Rollespilsakademiet i København hjælper med at afvikle rollespillene, der foregår ved poster rundt på alle etager i og udenfor kirken.
Her præsenteres de kommende konfirmander for moralske dilemmaer med udgangspunkt i eksempelvis historien om den barmhjertige samaritan.
Ved posterne skal træffes et valg til en historie, som rollespillerne opfører. En af dem handler om at finde en hjemløs med stjålne varer.
“Vil du lade ham gå med de stjålne varer eller ringe efter politiet,” lyder et par af valgmulighederne.
Tre kommende konfirmander fra Hørning synes, at det var sjovt at være med.
“Men det er nogle svære dilemmaer,” konstaterer Mette Jørgensen.
Simon Ranthe er enig og tilføjer, at det svære er kun at måtte vælge et svar.
Sebastian Krag roser rollespillerne for at gøre det hele mere livagtigt.

Sebastian Krag, Simon Ranthe og Mette Jørgensen, alle fra Hørning, var tre af i alt 700 kommende konfirmander, der var til rollespil i Slotskirken.

Sebastian Krag, Simon Ranthe og Mette Jørgensen, alle fra Hørning, var tre af i alt 700 kommende konfirmander, der var til rollespil i Slotskirken.

Hele Slotskirken blev taget i brug for at rumme de mange konfirmander.

Hele Slotskirken blev taget i brug for at rumme de mange konfirmander.

Spiller med udklædning.

Spiller med udklædning.

Publiceret 09 November 2015 12:00

SENESTE TV