Projektgruppen Galten Skovby og Skovby Vandværk har allerede haft møde med borgmester Jørgen Gaarde. Efter mødet tog mødedeltagerne på besigtigelse på det sted, hvor Skovbyskoven ønskes placeret. Skovbyskoven indgår herefter i arbejdet med den nye kommuneplan, som ventes vedtaget i foråret 2013. Fra venstre er det Jørgen Gaarde, Leif Pedersen, Anders Lindberg, Finn Sander Jensen, Lars Hoppe, Lisbeth Binnerup, Bente Hornbæk, Kristian Skovhus og Nina Sølgaard.

Projektgruppen Galten Skovby og Skovby Vandværk har allerede haft møde med borgmester Jørgen Gaarde. Efter mødet tog mødedeltagerne på besigtigelse på det sted, hvor Skovbyskoven ønskes placeret. Skovbyskoven indgår herefter i arbejdet med den nye kommuneplan, som ventes vedtaget i foråret 2013. Fra venstre er det Jørgen Gaarde, Leif Pedersen, Anders Lindberg, Finn Sander Jensen, Lars Hoppe, Lisbeth Binnerup, Bente Hornbæk, Kristian Skovhus og Nina Sølgaard.

Skovby skal have en ny skov

Projektgruppen Galten Skovby og Skovby Vandværk vil have en ny skov i området

Af
Af Christina H. Langpap

Skovby trænger til en ny skov. Det mener i hvert fald Projektgruppen Galten Skovby og Skovby Vandværk. Derfor ligger der lige nu en ansøgning hos Skanderborg Kommune, om at deltage i et lokalt grønt partnerskab om etablering af en ny skov i Skovby. "Skovbyskoven" skal den hedde, og formålet med en ny skov er blandt andet at beskytte sårbare drikkevandsressourcer i Skovby, at skabe bynær natur med bedre naturmuligheder for områdets borgere, og at styrke positivt til kommunens CO2 regnskab.
Helt konkret drejer det sig om et areal på omkring syv hektarer syd for Tinbækparken i Skovby. Her er det tanken at der skal etableres et stisystem, så borgere i alle aldre kan færdes i skoven. Der vil også komme en træningspavillon, ligesom der vil blive etableret borde og bænke i området.

Fundraising til skoven

Projektgruppen Galten Skovby og Skovby vandværk håber blandt andet på at kunne finansiere den fremtidige skov ved at Skanderborg Kommune stiller jorden til rådighed for planer. Derudover skal der findes omkring en halv million kroner til projektet, som projektgruppen og vandværket håber at finde ved fundraising i fonde og ved lokale virksomheder. Skovby Vandværk indskyder selv 30.000 kroner i projektet til sikring af grundvandet.

Publiceret 01 June 2012 14:00

SENESTE TV