Fremover vil endnu flere uddannelsesinstitutioner sende børn og unge til Vestermølle. Arkivfoto

Fremover vil endnu flere uddannelsesinstitutioner sende børn og unge til Vestermølle. Arkivfoto

Vestermølle på skoleskemaet

Vestermølle vil gerne samarbejde - fremover skal flere skoler og gymnasier på besøg på Vestermølle

Skanderborg Vestermølle Møllelaug har i samarbejde med Skanderborg Kommunes skoletjeneste fået mulighed for at invitere elever fra alle skoler i kommunen på en undervisningsdag på Vestermølle.

Foreløbig har flere end 25 klasser med tilsammen cirka 700 børn fordelt på forskellige klassetrin takket ja til tilbuddet, der kan ses i forlængelse af en succesfuld forsøgs-skoledag lavet sammen med Bakkeskolen i Hørning i 2018.

Temaundervisning

Sammen med lærere fra besøgsklasserne laves dagskemaer ud fra en liste og et materiale, som omfatter bl.a. danmarkshistorie med fokus på afgørende begivenheder omkring Skanderborg, erhvervsgeografi samt natur og teknik. De ældste klasser tilbydes temaer omkring klima og fødevareproduktion samt historiske begivenheder, f.eks. om sognefoged Peder Rasmussen, Jeksen, som i 1885 sad i politisk fængsel i Skanderborg, fordi han nægtede at udpante skatter for Estrup, der vedtog provisoriske finanslove hen over hovedet på rigsdagens flertal.

Ind imellem skoletimerne er der mulighed for tilegnelse af viden på mere praktisk vis, f.eks. fiskeri med stang fra Vestermøllebroen, tegning/farvelægning med okker, snobrødsbagning af dej Vestermøllemel m.v. kropsæltet i små plastposer, som eleverne har gået med i snor om halsen ind mod kroppen.

Hen over året er Vestermølle også ramme for Skanderborg Gymnasiums 1. g klasser – og nu også et antal klasser fra de tekniske gymnasier i Viby og Skanderborg. I den anden ende af aldersskalaen ligger besøg af børnehaver. Her rækker koncentrationsevnen dog kun til en god times ”skoledag”, inden der skiftes til leg og spisning af medbragt mad.

cns

Publiceret 23 August 2019 14:00