Udvalgsformand Trine Frengler garanterer, at kommunen er opmærksom på nuværende og kommende pasningsproblemer. Arkivfoto

Udvalgsformand Trine Frengler garanterer, at kommunen er opmærksom på nuværende og kommende pasningsproblemer. Arkivfoto

Debat: Er valget til folketinget vigtigt, set fra kommunalt synspunkt?

Trine Frengler, byrådsmedlem (S), svarer selv ja på spørgsmålet

Af
Trine Frengler, Socialdemokratisk medlem af Skanderborg byråd.

Fuglevænget 31,

8464 Galten.

Det korte svar er JA.

Dette kræver at vi, fra Christiansborgs side, får de økonomiske rammer der skal til, for at løfte disse opgaver

Vi er så heldige, at vi bor i en af de kommuner i landet, der har størst tilflytning ift. indbyggertal, det er vi glade for. Vi får mange nye børnefamilier, vores kvinder har høj fertilitet. Vi er en kommune i fremdrift, som på mange parametre klarer sig godt.

Der er intet vi hellere vil, end at skabe de bedste vilkår for vores børn, unge og ældre. Vi vil gerne sikre gode og tidssvarende rammer i vores vuggestuer og børnehaver, vi vil gerne sikre en god og værdig pleje for de af vores ældre medborgere der har brug for dette, vi vil gerne sikre gode og ordentlige forhold for alle vores dygtige medarbejdere, vi vil gerne sikre varme hænder nok.

Dette kræver at vi, fra Christiansborgs side, får de økonomiske rammer der skal til, for at løfte disse opgaver.

Penge gør det ikke alene, vi skal i kommunen tænke smart og klogt, vi skal bygningsoptimerer og omstrukturerer, vi skal nøje prioriterer hver en krone – hvilket vi allerede gør.

Men…..

Demografiske udfordringer

Vi bliver ikke fuldt kompenseret for udviklingen af vores demografi – vi skal passe rigtig mange flere børn, vi skal undervise mange flere børn og unge, vi skal passe og pleje mange flere ældre. Vi skal over de næste 10 år bygge flere nye institutioner, skoler og plejecentre, samtidig med, at vi har kommunale bygninger der trænger til at blive moderniseret, udbygget og vedligeholdt.

Vi er begrænset af loftet på både driftsbudget og anlægsbudget og vi er begrænset af en uretfærdig udligningsreform.

Alt dette betyder alt andet lige, risiko for serviceforringelser inden for alle de store velfærdsområder: børn, unge, ældre, handicap og psykiatri.

Ingen af vore medborgere skal føle sig som eller omtales som en ”byrde”. Det kan vi ikke være bekendt!!!

Stem personligt, stem lokalt

Så for mig at se handler dette valg om:

Velfærd frem for skattelettelser. Tænk på det, når du sætter dit kryds 5. juni.

Stem personligt, stem lokalt.

Publiceret 24 May 2019 08:00