"Flygtninge skal hjælpes i nærområderne," mener Niels Rosenberg fra Det Konservative Folkeparti blandt andet.

FV19-kandidaterne:

'Flere pædagoger skal ansættes'

Den grønne dagsorden er konservativt hjerteblod mener De Konservatives Niels Rosenberg

Af
Niels Rosenberg

Det Konservative Folkeparti

FV19 Jeg hedder Niels Rosenberg og er 62 år gammel, gift med Bodil vi har tre voksne børn. Min erfaring er over 45 år i erhvervslivet og 22 år i lokalpolitik, blandt andet som socialudvalgsformand, beskæftigelsesudvalgsformand og viceborgmester.

Jeg kan se sammenhængene mellem den politik, man vedtager på Christiansborg, og den betydning politikken har for den enkelte borger i kommunen.

Jeg bor i Gylling, som ligger i Odder Kommune, hvor tryghed og nærhed altid er i højsædet. Jeg har altid været stor tilhænger af, at man engagerer sig i sit lokalsamfund gennem foreningsarbejde og lokalpolitik.

Ansvar for klimaet

Den grønne dagsorden er konservativt hjerteblod, vi skal tage ansvar og ikke tørre problemerne af på de kommende generationer. Heldigvis er andelen af grøn strøm tredoblet siden år 2000, tre vindmølleparker er på vej med konservative stemmer.

Danmark er et land, som ikke kan tage ubegrænsede mængder af flygtninge. Flygtninge skal i stedet for hjælpes i nærområderne. De flygtninge, der er I Danmark, skal integreres og lære dansk og være selvforsørgende.

Pasning også på skæve tidspunkter

Alle børn skal have en god start i livet, det skal være muligt at få passet børnene i dagtilbuddene, også på skæve tider. Vi har foreslået, at ingen pædagoger må være alene, når antallet af børn overstiger 5. Dette skal gøres ved at ansætte flere pædagoger.

Når man har bidraget til samfundet gennem hele livet, fortjener man også en værdig alderdom. Der er givet et løft til kommunerne på 1,7 milliarder i 2019 til kernevelfærd. Der skal tages individuelt hensyn til borgerne, ikke to mennesker er ens, så vi kæmper for så meget selvbestemmelse som muligt for den enkelte.

Publiceret 18 May 2019 10:30