Der var stor interesse for at høre om kommunens parkeringsstrategi for Adelgade i Skanderborg. Foto Sonne

Der var stor interesse for at høre om kommunens parkeringsstrategi for Adelgade i Skanderborg. Foto Sonne

Borgermøde: Hvor har I tænkt jer, at vi skal parkere?

Borgerne fra Skanderborg Midtby udtrykte på et borgermøde deres bekymring for fremtidens parkeringsmuligheder

Af
Claus Sonne

Nogle vil sikkert mene, at det er svært at finde i p-plads i centrum af Skanderborg, men uanset om det er rigtigt eller ej - og mere om det senere i denne artikel - så ligger det fast, at der fremover vil blive større pres på p-pladserne i midtbyen. Årsagen er den store mængder af nye lejligheder, Midtbyen bliver tilført i de kommende år.

Udfordringerne med at parkere i Skanderborg Midtby var omdrejningspunktet for et borgermøde lørdag formiddag i Kulturhuset. I omegnen af 100 borgere var mødt op til mødet, der blev styret af Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Og noget flere fremmødte pegede på, er, at den kendsgerning, at Skanderborg Kommune har ændret den såkaldte p-norm, så der nu kun skal følge en enkelt p-plads med en nyopført lejlighed, vil skabe en kæmpe udfordring for de, der skal parkere i Midtbyen.

"Vi er nødt til at have to biler i vores husstand, fordi min mand og jeg arbejder to forskellige steder, og er nødt til at bruge bil for at komme frem. mange husstande vil have mere end en enkelt bil," lød det fra en kvindelig mødedeltager - et scenarie flere kunne nikke genkendende til.

Pladsmangel?

Spørgsmålet er imidlertid, om der mangler p-pladser i Midtbyen. En opgørelse viser, at belægningsprocenten på p-pladserne i Midtbyen aldrig overstiger 53.

Problemet i opgørelsen er, at 38 procent af de i alt 2320 p-pladser i Midtbyen, svarende til 882 pladser, er private og har tidsbegrænsninger, der også gælder uden for butikkernes åbningstid.

"Vi er i dialog med de private p-pladsejere for at få gjort pladserne mere tilgængelige," forklarede Jens Peter Sørensen, leder af vej & Trafik i Skanderborg Kommune.

P-hus en mulighed?

Skanderborg Kommune har tidligere luftet planerne om at opføre et p-hus på den nuværende budholdeplads på Møllegade. Muligheden er stadig i spil.

"Jeg synes, vi skal bygge Danmarks smukkeste p-hus," lød det fra Claus Leick, der understregede, at der ikke er taget nogen som helst politisk beslutning om p-huset.

Adelgade bliver forsøgsgade

I den kommende tid vil kommunen afprøve en række nye tiltag på Adelgade, tiltag der også vil ændre på p-forholdene på gaden.

Der skal blandt andet testes en udretning af gaden, cykelstier samt en midlertidig aflukning vha. pullerter på Adelgade ved Ole Lund Kirkegaards Stræde.

Publiceret 18 March 2019 18:00