Seksuallære eller ej? Debatten raser i februar 1944.

Seksuallære eller ej? Debatten raser i februar 1944.

Februar 1944:

Skanderborgerne støtter seksuallære i skolerne

Vi er dykket ned i arkiverne og set på, hvad der fyldte spalterne for 75 år siden

Af
Claus Sonne

  Et røveri mod Vitved Brugsforening er opklaret med hjælp fra Kriminalpolitiets rejseafdeling. To unge mænd fra henholdsvis Vrolds og Gjesing stor bag røveriet, hvor de kl. 3.30 trængte ind i uddelerparrets soveværelse og under trusler om at skyde krævede penge og tobaksbeholdningen udleveret. De to mænd fik 480 kroner i kontanter, 300 i checks samt cigarer, cigaretter, shagtobak og skrå. Kriminalassistent Gjerløv fremhæves for sin rolle i opklaringen.

  Hovedmanden bag de omfattende tyverier på Bloms fabrik, Arne Eriksen, letter i retten sit hjerte i forhold til de i alt 12 indbrud på fabrikken. Der er bl.a. stjålet blote, kuglelejer og drivremme, der er solgt til en maskinhandler i oplandet.

  Der bliver også afholdt kredsdyrskue i 1944. Landboforeningen i 2. Skuekreds peger på 24. juli som dato for skuet.

  Handelstandsforeningen i Skanderborg konstaterer på sin generalforsamling, at vareforsyningen og varefordelingen i det forgangne år har været katastrofal. Heldigvis har de lokale forretningsdrivende været gode til at fylde lagrene, så hjulene kan holdes i gang i krigen fjerde år.

  En slagter i Skanderborg har i Politiretten fået en bøde på 200 kroner. Slagteren har nemlig solgt kød med ben i, selv om kunderne havde betalt for kød uden ben.

  Ejnar Christensen er ny danselærer i Skanderborg og tager over for Halvor Nielsen.

  Broen over Adelgade til Slotsholmen skal kaldes Frederiksbroen - og ikke Dagmarbroen, som det ellers har været brugt i flere år. Det viser nærstudier af Thanes bog om Skanderborgs historie.

  Debatten om seksuallære i folkeskolen raser landet over. I Skanderborg er der planer om at sætte faget på skemaet, og en rundspørge foretaget af avisen viser 'et omtrent enstemmigt ønske om en nøgtern og sanddru oplysning om legemets funktioner og forplantningen'.

  Hotelejer H. P. Mortensen har solgt Hotel Skandinavien i Skanderborg til restauratør Holger Mikkelsen fra København. Købesummen er ikke kendt.

  Taaning Brugsforening kan se tilbage på en omsætning i 1943 på 244.456 kroner. Karl Fisker, Hem, og Børge Petersen, Horndrup, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

  Direktør Faber, Ry Nørskov, og lærer Fjeldsted, Ry, optræder i en retssag om fiskeretten ved Ry Mølle. Samme Fjeldsted er også part i en sag om en kloakbrønd. Her er bådfører Villumsen, Ry, den anden part.

  Skanderborg Amt har udnævnt gårdejer John Sommer, Nygaarde pr. Ry, som ny brandfoged for Dover Kommune.

Publiceret 17 February 2019 11:30