Den overgravede rørledning ved rensningsanlægget på Døjsøvej i Skanderborg udløste et større beredskab. Foto Skanderborg Forsyning

Den overgravede rørledning ved rensningsanlægget på Døjsøvej i Skanderborg udløste et større beredskab. Foto Skanderborg Forsyning

Rør gravet over:

Svanesø truet af store mængder urenset spildevand

Skaderne blev ved en hurtig indsats begrænset efter et udslip af spildevand

Af
Claus Sonne

Mange tusinde liter urenset spildevand var for nylig på vej ud i Svanesø, da en rørledning på Skanderborg Forsynings rensningsanlæg på Døjsøvej i Skanderborg ved en fejl blev gravet over. Men det, der kunne have udviklet sig til en større miljøkatastrofe, blev afværget.

"Vores beredskab, alt det vi har øvet, viste sig at virke. En større flåde af slamsugere fra blandt andet Holst og brandvæsenet sørgede for, at langt hovedparten af spildevandet i røret blev sendt tilbage i rensningsanlægget," forklarer Jens Bastrup, direktør for Skanderborg Forsyning.

Fosfor i Svanesø

Det lykkedes dog ikke helt at stoppe noget af spildevandet i det overgravede rør at træne ud i den nærliggende Svanesø. Det vand, der endte i søen, svarer til en udledning på 1,5 kilo fosfor.

"Ifølge eksperterne fra Skanderborg Kommunes miljøafdeling svarer udslippet til de overløb, vi oplever ved en kraftig nedbørsmængde. Det er selvfølgelig kedeligt, men jeg hæfter mig ved, at vi fik stoppet det helt store udslip," siger Jens Bastrup.

Ironisk nok handler gravearbejdet, der ødelagde rørledningen, om at fjerne fosfor fra spildevandet. Den ødelagte rørledning er genetableret i hel tilstand.

Publiceret 12 February 2019 09:30