Erik Møller er en af de mange brugere af Renosyds genbrugspladser. Foto Sonne

Erik Møller er en af de mange brugere af Renosyds genbrugspladser. Foto Sonne

Renosyd:

Farvel, blå mænd - goddag skraldesucces

Der indsamles og genanvendes mere af vores affald end nogensinde før - og der er rigtig godt for miljøet

Af
Claus Sonne

Du kan godt klappe dig selv på skulderen. Og klap bare naboens skulder også. Vi er nemlig blevet bedre til at bruge genbrugspladserne - og bedre når vi er på pladserne.

Fra 2012 og til i dag er mængden af affald, som Renosyd får ind på genbrugspladserne , nemlig steget med cirka 10 procent. Og det er godt for miljøet.

"Der er sket en holdningsændring hos borgerne, hvor flere og flere har en forståelse for, at vores affald indgår i et ressourceforløb," konstaterer Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd.

En del af stigningen i affaldsmængden på genbrugspladserne skal tilskrives, at antallet af borgere i Skanderborg Kommune er steget. En anden årsag er succesen med at holde søndagsåbnet, noget der passer godt i kundernes ugerytme. Men de kendsgerninger er ikke nok til at forklare hele stigningen.

Der bliver afleveret lidt af hvert på Renosys genbrugspladser. Foto Sonne

Der bliver afleveret lidt af hvert på Renosys genbrugspladser. Foto Sonne

"Folk er blevet bedre til at bruge genbrugspladserne. Og så har vi fået lavet nogle langt bedre genbrugspladser," siger Annemette Fuglsang og uddyber:

"Vi skal ikke så mange år tilbage, før at mange følte, at de fik skældud af de ansatte på genbrugsstationerne, hvis de kom til at aflevere noget i en forkert container. Vi har derfor brugt ressourcer på at uddanne folk på pladserne, så de vejleder og servicerer. Og det virker rigtig, rigtig godt og fremmer den rigtige sortering af affaldet.

Farvel til de blå mænd

De ansatte på genbrugsstationerne har i øvrigt også skiftet titel. Og tøj. Titlen er ikke længere pladsmand, men genbrugsvejleder. Og tøjet ikke blåt, som det var engang.

"Efter filmen 'Blå mænd' bestemte vi os for, at vores ansatte ikke skulle være 'blå mænd' og forbundet med det billede, der blev tegnet i filmen," forklarer Annemette Fuglsang.

Skulle der være nogen derude, der ikke kender filmen, så optræder Troels Lyby i den som en mildt sagt arrig pladsmand, mens resten af de ansatte på pladsen er pænt dysfunktionelle.

En anden stigning, der er sket på genbrugsstationerne i de seneste år, handler om genanvendelse.

89 pct. genanvendes

I dag bliver cirka 89 procent af det indleverede genanvendt, mens knap 10 procent bliver brændt og dermed leverer el og varme.

"Graden af genanvendelse på genbrugspladserne er fra 2012 og til i dag stedet med cirka syv procent. En af forklaringerne er, at kunderne som nævnt er blevet meget bedre til at sortere på pladserne. Og det er vigtigt, fordi vi ikke kan stå hjemme i garagerne og sortere for folk, hvorfor vi er nødt til at have et godt samarbejde med vores kunder. Derfor har vi brugt både tid, penge og kræfter på at få kommunikeret vores budskab ud til kunderne," siger Annemette Fuglsang og peger på ny teknologi som en anden årsag til en øget genanvendelse.

Alt i alt kan Renosyd på genanvendelseskontoen notere, at den øgede sortering på genbrugspladserne betyder, at man nu stort set ingenting sender til deponering, i 2017 var det kun cirka 1 procent..

De svære sække

Spørger man Annemette Fuglsang, hvad der generelt giver brugerne af genbrugspladserne de største afleveringsproblemer, behøver hun ikke lede længe efter svaret.

"Det sværeste er sækken i skuret eller børneværelset, fordi den indeholder så mange forskellige ting. Men spørg endelig personalet, hvis du er i tvivl," lyder det.

Den varme kakao på genbrugspladsen i Skanderborg har ry for at være fremragende ... Foto Sonne

Den varme kakao på genbrugspladsen i Skanderborg har ry for at være fremragende ... Foto Sonne

Renosyd

    I 2017, som de nyeste, tilgængelige tal stammer fra, indsamlede Renosyd i alt 69.520 tons affald fra både genbrugspladser og husstandsindsamlingen.

    På genbrugspladserne blev der i 2017 indsamlet 44.800 tons affald.

    De samlede mængder affald er fra både Skanderborg og Odder kommuner.

Publiceret 08 February 2019 11:30