Venstres byrådsmedlem, Søren Erik Pedersen, står bag den foreslåede udstykning i Nr. Vissing. Foto: Casper Dalhoff, JP Aarhus

Venstres byrådsmedlem, Søren Erik Pedersen, står bag den foreslåede udstykning i Nr. Vissing. Foto: Casper Dalhoff, JP Aarhus RITZAU FOTO

Fire byrødder var imod, men:

Nr. Vissing klar til vækst

Byrådet gav på mødet onsdag i sidste uge grønt lys for en udvidelse af landsbyafgrænsningen omkring Nr. Vissing

Af
Grethe Bo Madsen

Trods bekymring for landskabet og drikkevandsbeskyttelsen hos de fire byrådsmedlemmer, Mira Issa Bloch (AL), Maria Temponeras, (EL), Claus Leick (SF) og Jens Sønderskov (SF), vedtog byrådet onsdag aften kommuneplantillæg 16-21 om udvidelse af landsbyafgrænsningen omkring Nr. Vissing.

Dermed er vejen banet for landsbyudvikling i den nordvestlige ende af Nr. Vissing med opførelse af huse i området. Det er byrådsmedlem Søren Erik Pedersen (V), der står bag udstykningen, og han var derfor sendt uden for døren, mens byrådet behandlede sagen.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring og heraf fremgår det, at i hvert fald en del af landsbyens beboere er positivt stemte overfor udsigten til landsbyvækst.

"Beboerne i Nr. Vissing siger ja til udvikling og nybyggeri i byen. Det forslag, som gårdejer Søren Erik Pedersen, har fremsendt til byrådets godkendelse, nemlig et tæt lavt boligprojekt i en til halvanden etages højde har i høj grad de nuværende beboeres accept og indforståelse. Søren Erik Pedersen har på et tidligt tidspunkt i planlægningen inviteret byens beboere til information om projektet. Til disse møder har der deltaget 25-30 personer. Alle har tilkendegivet at de bakker op om projektet," fremgår det af landsbyens høringssvar, der er underskrevet af 30 borgere.

Samtidig finder konsulentfirmaet Kuben Management det interessant, at der udlægges areal til byudvikling i små landsbysamfund, og firmaet har fremsendt ideer, principper, analyser til det videre arbejde med lokalplaner.

Publiceret 08 February 2019 09:30