Den nye skole i Hørning kommer ifølge kommuneplantillægget til at ligge på et areal syd for Nørregårds Allé og øst for Blegindvej. sFoto: Google

Den nye skole i Hørning kommer ifølge kommuneplantillægget til at ligge på et areal syd for Nørregårds Allé og øst for Blegindvej. sFoto: Google

Borgermøde om ny skole i Hørning

Hørning-borgerne inviteres til informationsaften på fælleden 19. februar klokken 19

Af
Grethe Bo Madsen

Planlægning Byrådet besluttede på mødet onsdag 30. januar at sende Kommuneplan-tillæg 16-20 for Hørning syd i høring i otte uger.

Kommuneplan-tillægget sætter rammerne for udviklingen af Hørnings sydlige del syd for jernbanen.

Hørning har gennem en årrække oplevet en stor befolkningstilvækst , og det har sat kapaciteten på skole og daginstitutionsområdet under et hårdt pres.

Kommuneplan-tillægget udlægger et areal syd for Nørregårds Allé og øst for Blegindvej til en ny skole. Tillægget omfatter også en ny institution og idrætsfaciliteter samt fremtidig infrastruktur.

I forbindelse med høringsperioden arrangerer kommunen et borgermøde tirsdag 19. februar klokken 19.00 på Fælleden. Mødet indledes med information om status vedrørende den nye skole i Hørning.

Publiceret 05 February 2019 14:30