Skanderborg og AquaGlobe bliver hjem for ny vandteknologi, der skal sikre Svanesø for fremtiden. Foto: Per Bille

Skanderborg og AquaGlobe bliver hjem for ny vandteknologi, der skal sikre Svanesø for fremtiden. Foto: Per Bille

Verdenspremiere på vandteknologi i Skanderborg

SUEZ Water A/S og Skanderborg Forsyning etablerer nyeste renseteknologi for at sikre Svanesø for fremtiden

SUEZ Water A/S og Skanderborg Forsyning etablerer sammen den nyeste state-of-the-art renseteknologi som det første sted i verden.

Dermed bliver Skanderborg og AquaGlobe hjem for anlægget med navnet "Densadeg XRC", som er det næste skridt for Skanderborg Forsyning mod at sikre et rent miljø i og omkring Svanesø ved at undgå overløb fra renseanlægget under ekstremregn og derved skåne miljøet for 90 procent af den udledte fosfor.

Teknologien forventes af spare markant på energiforbruget og være et skridt på vejen mod en mere intelligent styring af processerne.

Det oplyser Skanderborg Forsyning i en pressemeddelelse til Uge-Bladet.

Et renere vandmiljø

Siden Skanderborg Forsyning blev udskilt fra kommunen i 2010 har det været et fokusområde at minimere overløb af spildevand til søer og åer.

Særligt Sorte Sø nedenfor Skanderborg renseanlæg har gennem tiden været brugt som losseplads af kommunen, og den led under overløb af spildevand, når det regnede meget, eller belastningen på renseanlægget steg under Skanderborg Festival.

Sorte Sø var en af Danmarks mest forurenede søer.

I 2009 gik forsyningen i gang med et oprensningsprojekt sammen med COWI, EnviDan og Per Aarsleff, der resulterede i markant bedre vandkvalitet i søen, flere dyr og planter og rekreative muligheder.

Søen skiftede i 2016 navn til Svanesø, og forsyningen holdt fokus på at minimere overløb, så søen kan finde sin naturlige balance.

Ved år med store regnskyl kunne op til 30 kg fosfor dog stadig komme ud i søen. Det er denne fosfor i søen som SUEZs Densadeg XRC teknologi reducerer med 90 procent.

”Sammen med partnere har Skanderborg Forsyning oprenset Sorte Sø, og vi har siden da ledt efter den bedste løsning til at styrke søen. Den har vi nu fundet med SUEZs Densadeg XRC. Med den kan vi passe på miljøet, spare på energi og komme et skridt nærmere intelligent styring af renseanlægget. Og så er vi glade for samarbejdet med Per Krøyer og SUEZs nordiske kontor i Ry, som også er en del af Water Valley”, siger Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning/AquaGlobe.

Den første af sin art

Densadeg XRC-installationen i Skanderborg er verdenspremiere for ”XRC” (Extreme Rate Clarifer) udgaven af Densadeg for SUEZ og er derfor af stor strategisk vigtighed for SUEZ på globalt plan.

Samtidig er det en vigtig milepæl for SUEZs partnerskab i AquaGlobe – Water Solution Center.

Løsningen bliver en udvidelse af det eksisterende rensningsanlæg i Skanderborg og forventes at være driftsklar i august 2019.

”I SUEZ Water A/S er vi meget glade for aftalen om at installere Densadeg XRC i Skanderborg. Skanderborg bliver vores første reference i verden, og derfor forventer vi, at der kommer mange kunder til for at besøge anlægget og se, hvordan det fungerer i praksis. Det vil gøre en stor forskel for os på det nordiske marked”, siger Per Krøyer Kristensen, direktør i SUEZ Water A/S.

Publiceret 20 January 2019 08:00