Havørnen er ifølge Danmarks Naturfredningsforenings rødliste sårbar. Arkivfoto

Havørnen er ifølge Danmarks Naturfredningsforenings rødliste sårbar. Arkivfoto

Bævrekølle, havørn og fugleedderkop: Mange arter er truet lokalt

Danmarks Naturfredningsforening har offentliggjort en liste over truede arter

Af
Claus Sonne

I alt 2.262 plante- og dyrearter anses i Danmark for at være truede på kort eller lang sigt. De er rødlistede. Truede arter er alt lige fra planter og blomster, svampe, insekter, fugle og pattedyr. Faktisk er hvert fjerde pattedyr, der lever i Danmark i dag, truet.

I Skanderborg Kommune er 2 arter forsvundet, 6 kritisk truet, 37 moderat truet, 61 sårbare og 73 næsten truet.

Det er blandt andet pattedyr såsom odderen, hasselmusen og skovmåren, og det er fem forskellige arter af flagermus. For vores fugle gælder det, at hver tredje fugl er rødlistet. Det er over 60 arter af fugle, fortæller Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Selvom der er arter som eksempelvis toplærke, der er kritisk truet og p.t. kun findes på få lokaliteter i Nordjylland, så er der også arter, hvor udviklingen er vendt igennem en forvaltningsmæssig indsats. Rundt omkring i landet trives truede arter i lokale naturområder.

Der er meget stor forskel fra kommune til kommune på antallet af rødlistede arter, og man kan ikke udpege "gode" eller "dårlige" kommuner ud fra antallet af rødlistede arter i kommunerne.

Der kan f.eks. netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne.

I Danmark anvender vi de internationale rødliste kriterier for at vurdere, i hvilken grad en art er truet. Der er fem kategorier: Forsvundet, kritisk truet, moderat truet, sårbar og næsten truet. Det er forskere på Aarhus Universitet, som med en streng faglig tilgang og faktuel viden, vurderer om en given art er truet i større eller mindre grad, og derfor må rødlistes.

Alle rødlistede dyr og planter placeres i en ud af fem kategorier ud fra, hvor truede de er.

Listen over 'arter i problemer' ser således ud:

Ferskvandsfisk

Ål CR

Heltling VU

Hvirvelløse dyr

Toplettet tornben VU

Metalvinge NT

Grøn mosaikguldsmed NT

Broget kæmpejæger VU

Seksplettet blomsterbuk NT

Apion vorax VU

Orange hjulspinder EN

Brun bjørnesvirreflue VU

Skovperlemorsommerfugl EN

Markperlemorsommerfugl EN

Klitperlemorsommerfugl VU

Kejserkåbe En NT

Nordlig fugleedderkop NT

Moseperlemorsommerfugl EN

Hvælvet løber NT

Sump-urtesvirreflue VU

Måne-vandnymfe NT

Engblåfugl VU

Stor rovedderkop NT

Mariehøneedderkop EN

Bjerg-svirreflue VU

Gråbåndet bredpande EN

Markskarnbasse NT

Overdrevsskarnbasse EN

Smalrandet humlebisværmer EN

Brun pletvinge EN

Rødlig spidsbuk EN

Sødgræs-stængelugle EN

Vortet sporesvirreflue NT

Almindelig flodguldsmed NT

Dukatsommerfugl NT

Skovmyre-edderkop NT

Sort spidsbuk VU

Violetrandet ildfugl VU

Okkergul pletvinge VU

Skive-bredfodsflue NT

Argusblåfugl VU

Foranderlig blåfugl NT

Krogtæge NT

Isblåfugl NT

Spættet bredpande VU

Mosekanttæge NT

Sort blomsterbuk VU

Guldhale VU

Trehornet skarnbasse VU

Seksplettet køllesværmer NT

Stenkløver-køllesværmer CR

Pattedyr

Hare VU

Skovmår NT

Brandts flagermus VU

Frynseflagermus VU

Ynglefugle

Stor hornugle NT

Hvinand NT

Havørn VU

Vendehals En

Hedelærke NT

Stor skallesluger VU

Rød glente VU

Rødtoppet fuglekonge NT

Pungmejse VU

Karplanter

Eng-hejre VU

Høst-vandstjerne NT

Kæmpe-star NT

Liden steffensurt NT

Vendsyssel-gøgeurt NT

Bredbladet kæruld NT

Blå iris NT

Mygblomst EN

Strandbo NT

Bakke-gøgelilje NT

Kæmpe-rapgræs NT

Spæd mælkeurt NT

Bændel-vandaks VU

Brodbladet vandaks VU

Hvidplettet lungeurt VU

Hvid æble-rose RE

Tykbladet fladstjerne VU

Tråd-vandaks VU

Lav

Kliddet bægerlav ER

Grå dugskivelav CR

Stengærde-kantskivelav VU

Sortfrugtet kantskivelav NT

Almindelig slørkantlav VU

Svampe

Ringløs honningsvamp EN

Siddende fontænehat EN

Tyndbladet vokshat NT

Knudret kulsnegl NT

Purpur-voksporesvamp VU

Skærmformet stilkporesvamp NT

Strågul køllesvamp VU

Gulgrå køllesvamp EN

Bestøvlet tragthat EN

Park-sandporesvamp EN

Abrikos-slørhat VU

Prægtig slørhat EN

Klidhat VU

Cinnober-slørhat VU

Blågullig slørhat NT

Dansk slørhat NT

Cortinarius emollitoides NT

Fløde-slørhat VU

Purpurstokket slørhat VU

Olivengul slørhat NT

Cortinarius xantho-ochraceus VU

Vifte-navlesvamp RE

Grå kantarel VU

Cristinia gallica VU

Gulfodet vokshat EN

Sortblå rødblad NT

Rødægget rødblad CR

Blåbladet rødblad NT

Smuk rødblad NT

Rødplettet rødblad NT

Gråblå rødblad VU

Hvidbladet rødblad VU

Stålblå rødblad NT

Entoloma parkensis VU

Porfyrbrun rødblad VU

Mel-rødblad VU

Prægtig rødblad NT

Grov lakporesvamp NT

Gloeocystidiellum clavuligerum VU

Kål-fladhat EN

Ellerørhat NT

Kæmpe-stenmorkel VU

Kastanie-kammerrørhat NT

Blånende kammerrørhat NT

Queléts foldhat VU

Duftende kæmpeskælhat VU

Koralpigsvamp NT

Blålig korkpigsvamp CR

Bæltet korkpigsvamp VU

Hydnotrema confluens NT

Kantarel-vokshat NT

Grøngul vokshat EN

Tørvemos-vokshat VU

Hvidløgs-vokshat NT

Bitter vokshat NT

Sortdugget vokshat NT

Skarlagen-vokshat EN

Tæge-vokshat EN

Mørkstribet vokshat EN

Honning-vokshat NT

Daddelbrun vokshat NT

Knaldrød vokshat EN

Gulfnugget sneglehat NT

Hyphoderma medioburiense VU

Skægget tandsvamp NT

Nubret mælkehat VU

Spiselig mælkehat NT

Finskællet parasolhat VU

Vinrød parasolhat VU

Grønskællet parasolhat EN

Grågrøn parasolhat VU

Filtet parasolhat NT

Rod-gråblad EN

Sommer-munkehat NT

Olivenbrun farvetunge EN

Brunbladet huesvamp VU

Jensens vokshat EN

Stinkende vokshat NT

Rødmende vokshat EN

Vellugtende læderpigsvamp EN

Lamel-rørhat EN

Krusblad NT

Løvegul skærmhat EN

Skygge-skærmhat NT

Sodrørhat NT

Blodplettet koralsvamp VU

Elle-skørhat NT

Skællet fåreporesvamp CR

Gul spatelsvamp NT

Bævrekølle VU

Halsbånd-ridderhat VU

Silkehåret posesvamp NT

Dunstokket posesvamp VU

Rødlistens

fem trusselskategorier

Forsvundet (RE): En art hører til i kategorien forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).

Kritisk truet (CR): En art hører til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vildtlevende bestand vil uddø i meget nær fremtid.

Moderat truet (EN): En art hører til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truede arter, men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vildtlevende vil kunne uddø i nær fremtid.

Sårbar (VU): En art hører til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet eller moderat truet, men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt.

Næsten truet (NT): En art hører til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet, moderat truet eller sårbar, men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Publiceret 12 January 2019 11:30