I september afleverede Ry-borgere 726 underskrifter imod Bytorv-planerne til borgmester Jørgen Gaarde.

I september afleverede Ry-borgere 726 underskrifter imod Bytorv-planerne til borgmester Jørgen Gaarde.

Ny usikkerhed om Ry Bytorv-byggeri

Anders Rosenstand Laugesen (V) prøver at stoppe vedtagelse af lokalplanen for Ry Bytorv. Den er gal med juraen, mener han

Af
Claus Sonne & Grethe Bo Madsen

På sit møde onsdag 19. december skal byrådet efter planen sige ja til den lokalplan, der banen vejen for nyt - og fra flere sider udskældt - byggeri på Ry Bytorv.

Ja'et udspringer af den kendsgerning, at otte af ni medlemmer af Økonomiudvalget i sidste uge sagde ja til planen. Venstres Anders Rosenstand Laugesen stemte dog ne, og står det til Laugesen, skal sagen pilles af byrådsdagsordenen.

”Jeg synes, kommunen agerer økonomisk uforsvarligt i den her sag, og jeg har appelleret til borgmesteren om, at sagen tages af dagsordenen på onsdag, så vi kan få bragt de ting i orden. Der er flere juridiske problemer forbundet med lokalplanlægningen. Eksempelvis synes en tidligere aftale med det tidligere Statsamtet (det nuværende Statsforvaltningen, red.) at være misligholdt og forudsætningerne for, at man kunne sælge kommunal jord uden et offentligt udbud synes heller ikke at være overholdt,” forklarer Anders Rosenstand Laugesen og fortsætter:

”Samtidig er sagens dokumenter inkonsistente. Eksempelvis er det nævnt et sted, at den gamle samarbejdsaftale mellem den tidligere Ry Kommune og Ry Bytorv Aps er ophørt, mens det et andet sted forudsættes at samarbejdsaftalen stadig er gældende. Det er vigtigt for mig at pointere, at jeg respektere det demokratiske flertals ønske om, at der nu planlægges på Ry Bytorv. Jeg ønsker blot at få bragt orden i de her juridiske aspekter, inden der træffes en beslutning."

Anders Rosenstand Laugesen forklarer, at han primære argument for at stemme imod vedtagelsen af lokalplanen dog stadig er arkitekturen og bygningernes placering i området.

"I øvrigt er jeg sikker på, der vil blive rejst en sag mod kommunen, for mine vurderinger bygger på offentlig tilgængelig information, og jeg ved, at i hvert fald en Ry-borger allerede har klaget til Planklagenævnet. Det må være rettidig omhu at tage hånd om de problematikker nu," siger han.

Bedt om dokumention

Borgmester Jørgen Gaarde (S) bekræfter, at Anders Laugesen har bedt ham tage punktet om Ry Bytorv af dagsordenen for onsdagens byrådsmøde.

"Jeg har ikke baggrund for stoppe den sag på byrådsmødet, efter den er behandlet i Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Jeg har bedt Anders Laugesen om at sende skriftligt det, han har, og så vil der blive kigget på det. Det er en kompleks sag, og jeg synes, vi skal slå koldt vand i blodet og ikke forhaste os med det ene eller andet midt i vadestedet," oplyser han.

Publiceret 17 December 2018 11:30

SENESTE TV