Kasper Jensen er ny skoleleder på Herskind Skole og Børnehus. Foto: Anette Bonde.

Kasper Jensen er ny skoleleder på Herskind Skole og Børnehus. Foto: Anette Bonde.

Ny skoleleder har Grundtvig med sig

Kasper Jensen startede mandag 3. december som ny leder af Herskind Skole og Børnehus

Af
Anette Bonde

Efter knap fem år som afdelingsleder for overbygningen på Mølleskolen i Ry med seks spor i hver klasse startede Kasper Jensen 3. december som leder på Herskind Skole og Børnehus. Det er således en garvet leder, der har et afklaret syn på ledelse.

Kasper Jensen kalder sig for pragmatiker, og understreger at han ikke er kategorisk, men altid villig til at tale om løsninger.

"Jeg har selvfølgelig også meninger, men jeg lægger vægt på at lytte og vil gerne forstyrres og samskabe. Det er en proces at lave et godt tilbud."

Fællesskab og tradition

I tråd med Grundtvig tager han også fællesskabende traditioner med sig.

"At uddanne og danne er kerneydelser i folkeskolen og skal være styrende for vores aktiviteter. Det er det, vi er sat i verden for. Og jeg tager Grundtvig med i ligningen."

Kasper Jensen lægger vægt på fællesskabets styrke og fællesskabende traditioner og aktiviteter. Og skulle der opstå en konflikt, vil han hellere tage udgangspunkt i, hvordan fællesskabet kan løse den, end han vil drøfte enkeltpersoner.

"Skolens fællesskab skal aktiveres om, hvordan vi i fællesskab kan løse sagen. Det er en treenighed mellem forældre, lærere og elever, der skal arbejde sammen."

At ruste til fremtiden

Når talen falder på fremtiden, og hvad eleverne skal rustes til, er han optaget af den ukendte fremtid. Han henviser til teorier, der spår, at 80 procent af de jobs, eleverne i 0. klasse skal besætte som voksne, ikke kendes i dag.

”Derfor skal vi lære børnene at lære. Eleverne skal klædes på med kompetencer, tværfaglighed og kunne arbejde problemorienteret, og så selv kunne inddrage deres faglighed, kunne udnytte teknologien og have en forståelse for, hvordan den fungerer.”

Glad for Mølleskolen

Kasper Jensen understreger, at han er rigtig glad for Mølleskolen. De seneste to år har den kendte Ry-sag, hvor fire drenge blev dømt for brandoverfald på en dreng fra samme skole, fyldt en del, men der blev sat endeligt punktum med den seneste udmelding fra ombudsmanden. Sagen har ikke haft indflydelse på Kasper Jensens beslutning om at søge væk fra skolen.

”Det har været min største udfordring som leder. Det har været som at stå i blæsevejr i en uforudsigelig situation hver dag.”

Forløbet har givet en vis robusthed, siger han og nævner, at skolen er godt videre, også personalegruppen.

”Alt i alt har det været en god oplevelse at være afdelingsleder på Mølleskolen, og jeg løber ikke af pladsen før tid. Der hvor jeg er i min karriere, synes jeg det er tid at få ansvaret for en hel organisation med både skole, pasning og SFO.”

Blank tavle

Kasper Jensen kommer til, hvad han kalder for en blank tavle. Den tidligere skoleleder i Herskind Skole og Børnehus fratrådte med øjeblikkelig virkning i juni i år, og også viceskolelederen og dagtilbudslederen har søgt væk.

”Det vælger jeg at se som en god mulighed for en god start, hvor jeg kan sætte mit eget ledelsesteam.”

Mogens Christensen har været konstitueret skoleleder de seneste måneder. Han fortsætter som konstitueret viceskoleleder, indtil en ny bliver ansat.

Fakta

Kasper Jensen dimitterede i 2002 som lærer fra Blågårds Seminarium. Derefter arbejdede han som lærer i Albertslund i to år. Kærligheden og hans tilkommende hustru lokkede ham til Aarhus, hvor han fik arbejde på Højvangsskolen i Stautrup fra 2004 til 2014.

Kasper Jensen kom i 2014 til Mølleskolen i Ry som afdelingsleder for overbygningen, og fra 3. december starter han som skoleleder på Herskind Skole og Børnehus. Der ercirka 200 elever fra 0. - 9. klasse, en børneinstitution med børnehave og vuggestue, SFO, fritidsklub og aftentilbud til eleverne i afgangsklasserne.

Kasper Jensen bor i Hov ved Odder sammen med sin familie, og er en del af det lokale fritidsliv. I fritiden spiller han badminton og golf og tager gerne på skiferie med sin familie.

Publiceret 09 December 2018 08:00

SENESTE TV