Skovarbejdere fra Naturstyrelsen i færd med tilplantning med plantemaskine i området omkring Anebjerggårdsvej. Pressefoto.

Skovarbejdere fra Naturstyrelsen i færd med tilplantning med plantemaskine i området omkring Anebjerggårdsvej. Pressefoto.

Gummistøvletur for voksne: Kom med ideerne til ny skov ved Anebjerg

Tag med på tur søndag 9. december og vær med til at præge den nye Anbjerg Skov

Af
Anette Bonde

Til næste år skyder cirka 30 hektar ny skov op ved den nuværende Anebjerg Skov ved Fruering, Gram og Skanderborg. Den etableres i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune.

Inden arbejdet går i gang, får offentligheden lejlighed til at bidrage med forslag. Søndag 9. december klokken 13.00 kan man komme på tur og se området. Mødestedet er P-pladsen ved Vestermøllevej, lige overfor Skårup Kirkvej.

Turen varer cirka to timer og ledes af skovfoged i Naturstyrelsen Christian Qvortrup og skovfoged Thorbjørn Nørgaard.

Input og ideer

"Tag gummistøvlerne på og kom med på tur. Vi tager gerne imod inputs og gode ideer, for eksempel om hvordan I vil bruge området, og hvilke adgangsveje, der skal være. Der skal jo både tages hensyn til natur og friluftsliv," siger Christian Qvortrup. Han gør opmærksom på, at Naturstyrelsen har udarbejdet et oplæg, som man så modellerer ud fra.

"Anebjerg er et bynært område, og der vil komme rigtig mange besøgende. Det gælder om at planlægge godt, så brugergrupper ikke kommer i vejen for hinanden."

Variation i skoven

Hvis myndighedsbehandlingen går planmæssigt vil arbejdet starte til foråret. De 30 hektar binder den eksisterende del af Anebjerg Skov sammen på en fin måde, så der skabes nye sammenhænge i et stort område. Tilsammen bliver skoven på cirka 150 hektar.

Variation er et nøgleord, og selv om egeskov og bøgeskov vil være dominerende, vil de blive iblandet andre træsorter og buske. For eksempel vil der i egeskoven blive plantet bøg, avnbøg, birk, skovfyr, blomstrende buske og bær- og nødde-bærende træer og buske.

Kig ud over landskabet

Landskabsmæssigt vil der også være variation.

"Skoven anlægges i kuperet terræn, og vi vil gerne, at landskabsformerne stadig vil kunne opleves. Der vil være slugter, men der vil også være mulighed for nogle steder at stoppe op og kigge ud over landskabet, når skoven er vokset op."

En etape i Anebjerg Skov blev plantet i 2017. Her har man blandt andet etableret et område til naturlig tilgroning både med og uden hjælp fra områdets vildt. Et vildthegn, der her skal holde vildtet ude, vil i nogle år skåne planterne imod bid fra rådyrene i området.

"Så planterne får en chance for at etablere sig."

Også græssende kvæg vil blive en del af herlighederne, når den nyetablerede Anebjerg Kogræsserforening i Fruering slipper køerne løs

Publiceret 06 December 2018 20:00