Villy Helleskov startede som 25-årig i sygehusvæsnet som fuldmægtig og leder af løn- og personaleafdelingen på Kolding Sygehus. Foto: Anette Bonde.

Villy Helleskov startede som 25-årig i sygehusvæsnet som fuldmægtig og leder af løn- og personaleafdelingen på Kolding Sygehus. Foto: Anette Bonde.

Tidligere hospitalsdirektør Villy Helleskov fylder 70

Villy Helleskov, Skanderborg, fylder fredag 16. november 70 år

Tidligere hospitalsdirektør i Skejby og Skanderborg Villy Helleskov er stadig særdeles aktiv. I sit otium har han blandt andet påtaget sig formandsposten for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, hvor han sammen med bestyrelsen arbejder på at få et nyt hospice bygget i Skanderborg.

Fredag 16. november fylder han 70 år.

Ung sygehusdirektør

Villy Helleskov stammer fra Vildbjerg i en søskendeflok på tre, hvor moderen havde et lille brødudsalg og faderen var postbud.

Som 25-årig blev han fuldmægtig og leder af løn- og personaleafdelingen på Kolding Sygehus. Med sig i bagagen havde han en kontoruddannelse fra Centralsygehuset i Holstebro og sin soldatertid på Færøerne ved flyvevåbnets radarstation lidt uden for Thorshavn. I Kolding var han med til at tage ”Det nye sygehus” i brug i 1975.

I 1983 flyttede familien til Skanderborg, hvor Villy Helleskov som 35-årig blev en af landets yngste sygehusdirektører. Allerede et par uger efter tiltrædelsen kom nyheden om at nedlægge Skanderborg Sygehus. Det blev imidlertid først en realitet i 1985.

Frihed og tillid

Erfaringen fra byggeri og udflytning til et nyt sygehus i Kolding gjorde, at han hurtigt blev brugt som konsulent på sygehuset i Skejby, der var under opførelse. I 1985 forlod han stillingen i Skanderborg og blev chef for Skejby Sygehus.

Fra start var der kun fire ansatte direkte knyttet til byggeriet, hvor man byggede for omkring 200 mio. kroner om året.

”Det står i skærende kontrast til, hvor mange ansatte der er i de sygehusbyggerier, der er i dag. Dengang var der en tæt kontakt til amtsrådet og embedsmændene i forvaltningen samt en stor frihed og tillid under ansvar til at udføre opgaven - modsat i dag hvor der er mange flere led, hvor der ikke er stor tillid,” lyder det fra den garvede hospitalschef.

Åbent hus for 20.000

Der var også dengang store besparelser på sundhedsområdet, og mange mente, at byggeriet af Skejby Sygehus var skyld i den dårlige økonomi i Århus Amt. Inden indvielsen i 1987 ville Villy Helleskov derfor invitere offentligheden indenfor. Der kom 20.000 gæster.

”Det var med til at vende stemningen i befolkningen. Det var også her ’Skejby-ånden’ blev grundlagt. Siden har Skejby Sygehus været et positivt brand i Danmark, fordi man leverede varen.”

Ud over den egentlige sygehusdrift var han også initiativtager til etableringen af Forskerparken ved sygehuset og 'TrygFondens Familiehus'.

Da Villy Helleskov sluttede på Skejby Sygehus, var der 3.200 medarbejdere og et budget på 1.8 mia. kroner. De sidste godt to år var han Hospitalsdirektør for DNU – Det Nye Universitetshospital, hvor byggeriet til 6,5 mia. kr. i dag er ved at være fuldt ibrugtaget.

Villy Helleskov bor i Skanderborg sammen med sin hustru gennem 46 år, Tove Helleskov, der er sygeplejerske. De har to sønner og fire børnebørn. Fritiden bruges til fitness, badminton og kortspil, ture i sejlbåden om sommeren og en del rejser, senest til Australien og New Zealand.

-ab

Publiceret 15 November 2018 16:00