Salget af grunden, der tidligere husede den ene del af Den Hvide Skole, spillet byrådet. Arkivfoto

Salget af grunden, der tidligere husede den ene del af Den Hvide Skole, spillet byrådet. Arkivfoto

Byrødder om Regnbuevænget:

Møgsag, rod, fiflen og skamstøtte

Et rodet grundsalg har delt byrådet i to

Af
Claus Sonne

"Jeg håber, at en fejl af denne type aldrig opstår igen."

Ordene kom fra Bent Jacobsen (V), da byrådet i onsdags behandlede det tillæg til kommuneplanen, der skal gøre et byggeri på Regnbuevænget muligt.

Tillægget endte med at blive vedtaget med stemmer fra Venstre, Radikale og Socialdemokratiet, og dermed får bygherren lov til at bygge 2,2 m højere end uden tillægget - men alligevel 2,2 m lavere end der står i den købsaftale, der er indgået med Skanderborg Kommune.

Forvirret? Så velkommen i klubben, der også tæller flere byrådsmedlemmer, der har skiftet holdning til byggeriet i løbet af de seneste måneder.

I den korte version har kommunen solgt grunden med en tilladt byggehøjde, der svarer til rammen i Kommuneplan 2013. Men i Kommuneplan 2016, der var gældende, da handlen blev indgået, var den tilladte byggehøjde sat ned. Derfor er der nu lavet et kommuneplantillæg, så højden kan sættes op.

Fifles der?

Thomas Cordtz (K) mente, at hele sagsbehandlingen meget let kan give et indtryk af, at politikerne 'fifler'.

Folk skal kunne regne med kommuneplanerne. Nu kommer vi nærmest som en tyv om natten og ændrer rammerne. Det efterlader et indtryk af, at der ikke er styr på love og regler, og jeg forstår godt, at det for borgerne kan se ud som om, at vi fifler med tingene," lød det fra Thomas Cordtz, der har ændret holdning i sagen og derfor stemte imod tillægget til kommuneplanen - og senere i debatten måtte indskyde, at han ikke mente, at der var blevet fiflet, efter at hans brug af ordet havde tændt op under flere af byrødderne.

Også Martin Frausing Poulsen (DF) har skiftet holdning i sagen og stemte imod.

"Jeg har tidligere taget et forbehold i denne sag, og jeg må erkende, at jeg ikke har sat mig godt nok ind i sagen. Det her handler om etik. Vi har sovet i timen. Processen burde have været stoppet, og vi skulle have gået til bygherren med hatten i hånden og sagt, at handlen skulle gå om. Det her går ud over nogle borgere, og vi kan ikke med den ene hånd begå fejl og så godkende med den anden. den her sag er en skamstøtte over politisk rod," lød det fra Martin Frausing Poulsen, hvis ord blev efterfulgt af klapsalver fra en større delegation af beboere fra og omkring Regnbuevænget.

Tilbage ved intentionen

Der var noget mindre dramatik over udmeldingerne fra Anders Rosenstand Laugesen (V) og borgmester Jørgen Gaarde (S).

"Jeg har respekt for de høringssvar, der er kommet ind, men nu havner vi altså ved den løsning, der hele tiden har været intentionen," sagde Gaarde.

"Der er lavet nogle administrative fejl, hvilket kommunen har været åben om, og jeg vil godt mane til jorden, at vi fifler. Nu får vi faktisk præcist, hvad vi har bedt om i denne sag. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet, og jeg forstår ikke, at I stemmer nej," lød det fra Laugesen med adresse til politikerne fra Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Alternativet og Konservative.

Handler om troværdighed

Udmeldingen fra Anders Rosenstand Laugesen stillede imidlertid ikke Jens Sønderskov (SF) tilfreds.

"Det her handler ikke om legalitet, men om vores troværdighed, som der er sat spørgsmålstegn ved. Borgerne kan med rette spørge sig selv, om vi forvalter vores magt på den rigtige måde og tænke 'hvad pokker har de gang i'," sagde Sønderskov og satte et enkelt ord, som der var bred enighed om, på sagen: Møgsag.

Publiceret 07 November 2018 11:30