Rute 107 er blandt de regionale busser, der står til at blive nedlagt, men som regionen nu af hensyn til de studerende tilbyder kommunerne et tilskud til driften af. Foto: Region Midtjylland

Rute 107 er blandt de regionale busser, der står til at blive nedlagt, men som regionen nu af hensyn til de studerende tilbyder kommunerne et tilskud til driften af. Foto: Region Midtjylland

Bus-buffer:

Rute 107 får håndsrækning til transport af studerende

En perlerække af blå busser, der ellers kører på kryds og tværs af skanderborg kommune, kører 1. april næste år permanent i garage. Regionen vil dog give en håndsrækning - midlertidigt - til transport af studerende på tværs af kommuner

Af
Grethe Bo Madsen

busbesparelser Som ventet vedtog regionsrådet på sit møde onsdag 31. oktober besparelser for cirka 60. mio. kroner årligt. I Skanderborg rammer besparelserne de borgere, der i dag er brugere af de regionale ruter 107, 109, 112, 116, 311 og 502, som Region Midtjylland fra 1. april ikke længere vil finansiere driften af.

Regionen har dog åbnet en kattelem på klem. Regionsrådet har nemlig besluttet at give en håndsrækning til uddannelsessøgende på syv nuværende busruter, hvis de krydser en kommunegrænse for at komme til deres uddannelse. Håndsrækningen sker i form af et treårigt tilskud til driften, hvis de pågældende kommuner vælger at føre ruten videre.

"Vi hjælper i en periode med at holde hånden under en række ruter i landdistrikter, der har vist sig at have stor betydning for unge uddannelsessøgende," siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Letbanepenge bliver til støttekroner

Tilskuddene til de syv ruter udgør i alt 5,2 mio. kroner årligt.

De er fundet ved at lade en opsparing af statslige midler til letbanedriften på cirka 10 mio. kroner årligt – der er opstået som følge af sparede driftsomkostninger til den endnu ikke åbnede letbane til Grenaa – aflaste den del af sparebehovet, som udgøres af øgede udgifter til letbanen.

Det skaber i en overgangsperiode luft i budgettet til at dække de syv uddannelsesruter.

I Skanderborg omfatter det rute 107, hvor Region Midtjylland vil yde tilskud til Horsens- og Skanderborg Kommune, så de uddannelssøgende fortsat kan køre med rute 107 på regionens regning.

Til gengæld bliver det op til Skanderborg- og Horsens Kommune at fastsætter serviceniveauet på andre tidspunkter.

Tilbageholdt begejstring

Borgmester Jørgen Gaarde (S) er tilbageholdende med at rose regionen for tiltaget.

"Jeg vil ikke vrænge på næsen af forslaget, det er under alle omstændigheder godt og giver nogle muligheder for rute 107," konstaterer han.

"Efter vi fik beskeden har kommunens embedsmænd været i kontakt med regionen for at få klarlagt, om der fulgte betingelser med. Sådan som vi forstår det, så er tilskuddet til rute 107 ikke bundet op på yderligere krav til Skanderborg Kommune, sådan som man ellers godt kunne få indtryk af i den pressemeddelelse, regionen har sendt ud. Tilskuddet gives til en morgenafgang og to eftermiddags ture. Vi vil nok ikke kunne nøjes med den ene morgenafgang," siger Jørgen gaarde.

Borgmesterens afmålte begejstring skal også ses i relation til de øvrige berørte busruter i Skanderborg.

"Vi kan jo ikke have en busrute som 107'eren, der bliver totalt som hidtil, mens vi må reducere voldsomt må mange andre afgange," konstaterer han.

Publiceret 02 November 2018 09:45