I august begyndte 10 nye 1.g klasser på Skanderborg Gymnasium. Det tal foreslår regionspolitikerne nu tvangsreduceret til 9 klasser. Foto: Grethe Bo Madsen

I august begyndte 10 nye 1.g klasser på Skanderborg Gymnasium. Det tal foreslår regionspolitikerne nu tvangsreduceret til 9 klasser. Foto: Grethe Bo Madsen

Skanderborg Gymnasium skal skrumpe en klasse

Region Midtjyllands forretningsudvalg indstiller til undervisningsministeren, at syv gymnasier i Østjylland, herunder Skanderborg Gymnasium, får reduceret deres kapacitet

Af
Grethe Bo Madsen

Kommer det til at gå som politikerne i Region Midtjyllands forretningsudvalg har foreslået undervisningsministeren, så vil Skanderborg Gymnasium allerede fra næste skole år miste en klasse.

Det samme gælder Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF samt Favrskov Gymnasium, mens Langkær Gymnasium og HF mister to klasser og bliver fordelt over to lokationer.

Grenaa Gymnasium har som det eneste af gymnasierne selv ønsket at sætte kapaciteten ned med en klasse.

Gymnasierne har ikke selv kunnet blive enige om en måde at tilpasse kapaciteten, der i det østjyske område langt overstiger behovet.

Med otte STX-klasser færre i det østjyske fra næste skoleår vil de i alt 15 gymnasier i området gå fra 144 til 136 nye STX-klasser.

Ifølge rektor på Skanderborg Gymnasium, Jakob Thulesen Dahl, vil det være første gang, der sker en central styret kapacitetsfastsættelse.

Aldrig set før

"En tvangsnedsættelse af den kapacitet, som de pågældende selvejende skolers bestyrelser har fastlagt er ikke set før," siger han og peger på, at det rejser et interessant spørgsmål i forhold til elevernes frie valg af ungdomsuddannelse, og hvad der egentlig ligger i begreberne selveje og bestyrelseskompetence.

"Omvendt er jeg en fortaler for central styring af kapacitet. Vi har et fælles ansvar for at der kan tilbydes gode skoler og ungdomsuddannelser i hele landet. Det har med bosættelse at gøre, uddannelsesmulighed og alt muligt andet. Det burde selvfølgelig gælde alle gymnasiale uddannelser og ikke kun HF og STX som det er i dag," understreger han.

Rammer de unge

Selvom der i år var færre elever, der søgte om optagelse på Skanderborg Gymnasium, bekymrer det rektor, at de lokale unge måske ikke kan få mulighed for at blive optaget på Skanderborg Gymnasium på grund af nedsættelsen.

"Hvor mange unge, der søger os, afhænger af, hvor mange unge der er i kommunen, og det talg går lidt op og lidt ned. I år var populationen lidt lille, sidste år var den stor. I de kommende år vil den være stigende igen," konstaterer Jakob Thulesen Dahl.

"Vi mener helt grundlæggende, at vi skal kunne optage de unge i vores lokalområde som gerne vil gå på vores skole, og derfor har vi en optagekapacitet, der kan rumme det. Hvis kommunens befolkning fortsætter med at vokse, vil vi - alt andet lige - skulle hæve optagekapaciteten. Faktisk burde nogen i større udstrækning holde øje med unge-populationens størrelse," mener han og glæder sig over, at regionen selv lægger op til, at kapacitetsreduktion kun skal gælde et år, hvorefter man vil se på det igen.

Regionsrådet træffer den endelige beslutning 31. oktober.

Publiceret 15 October 2018 10:30