Ønsker og drømme for fremtiden blev vendt, da landsbyerne 1. oktober mødtes på Fælleden. Foto: Sara Ulrich Rasmussen

Ønsker og drømme for fremtiden blev vendt, da landsbyerne 1. oktober mødtes på Fælleden. Foto: Sara Ulrich Rasmussen

Der ér liv i landsbyerne: Fremtidsønsker og store ambitioner blev vendt på Fælleden

I sidste uge samledes en række af Skanderborgs landsbyer til møde på Fælleden for at udveksle visioner for fremtidens landsbyliv

Af
Sara Ulrich Rasmussen

Der var godt fyldt op i byrådssalen, da der i sidst uge var opfølgningsmøde om landsbyernes udvikling. Forud var gået et halvt års arbejde, som startede med et inspirationsmøde i januar.

Her blev landsbyerne i Skanderborg Kommune opfordret til at holde lokale borgermøder og snakke om, hvordan de kunne tænke sig, at deres landsby udviklede sig i fremtiden samt udarbejde visionspapirer, der skulle indsendes til kommunen.

Mandag fik de så muligheden for at fremlægge frugten af deres arbejde for hinanden. Efter en kort velkomsttale fra borgmester Jørgen Gaarde var der ni oplæg med 19 forskellige landsbyer repræsenteret, idet nogle landsbyer var gået sammen om at udtænke planer for deres lokalområde.

Fin proces

Det gjaldt blandt andet foreningen Liv i Landsbyerne, der er et samarbejde mellem Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Her er bestyrelsesmedlem Alice Koppen glad for det arbejde, de har været igennem i foråret.

"Det har været en fin proces at forholde sig til, hvad man har lyst til. Ros til kommunen - det er godt de spørger om, hvad vi vil," sagde hun.

Efter oplæggene var der mulighed for at netværke landsbyerne imellem. Alle oplægsholderne havde hver deres stand, hvor nysgerrige kunne stille opfølgende spørgsmål, og snakken gik lystigt hen over cafébordene.

Forkvinde for Liv i Landsbyerne, Ditte Jensen, var begejstret for den idéudveksling, der fandt sted mandag aften.

"Vi fik gode, konkrete idéer, som for eksempel fra Herskind, der giver velkomstgaver til nye tilflyttere. Det er en idé, vi kan kopiere og føre ud i livet i overmorgen. Generelt har landsbyerne mange af de samme problemer, og det er de samme løsninger, der skal findes," konstaterede hun.

Ifølge forkvinde for Liv i Landsbyerne, Ditte Jensen (th), er det de samme udfordringer, landsbyerne står overfor. Foto: Sara Ulrich Rasmussen

Ifølge forkvinde for Liv i Landsbyerne, Ditte Jensen (th), er det de samme udfordringer, landsbyerne står overfor. Foto: Sara Ulrich Rasmussen

Ens udfordringer

At det er mange af de samme udfordringer, landsbyerne står overfor, blev tydeligt under præsentationerne. Der var mange ønsker, der gik igen - blandt andet flere lejeboliger, så også folk, der ikke har råd eller overskud til eget hus, har mulighed for at bosætte sig i landsbyerne. Også ønsker om bevarelse af offentlig transport - særligt relevant nu, hvor Region Midtjylland skal spare 60 mio. på netop den kollektive trafik - samt bedre adgang til den natur, der omgiver landsbyerne, blev nævnt i de fleste oplæg.

Inge Lorenzen, kontaktkvinde for Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede, bed også mærke i de fælles udfordringer.

"Det er oplagt, at vi samarbejder med Sjelle og Skjørring om trafik," sagde hun og beskrev næste skridt for landsbyrådet:

"Vi vil tage udgangspunkt i vores eget oplæg og have lagt en plan. Se på, hvordan vi skaffer midler."

Det sidste er der hjælp til fra kommunen. Foruden midler afsat til landsbyudvikling i det kommunale budget, vil landsbyerne i november blive inviteret til et møde, der blandt andet vil handle om, hvordan de kan søge fondsmidler og på anden måde selv skaffe penge til deres drømme. Derudover vil der blive taget stilling til, om lokalplanerne for landsbyerne skal revideres.

Landsbypulje

    I forbindelse med det netop vedtagne budget for 2019-2022 har byrådet afsat fem mio. kr. over to år til en pulje for landsbyprojekter.

    Puljen skal administreres af Landsbysamvirket efter kriterier vedtaget af byrådet.

    Tilskud fra puljen udbetales efter det såkaldte krone til krone princip. Det betyder, at stiller landsbyerne selv med halvdelen af finansieringen til et projekt, så kan de søge om at få den anden halvdel dækket af puljen.

Publiceret 14 October 2018 11:30

SENESTE TV