Det kommer til at koste Landsbyen Sølund cirka 9,5 mio. kr., at byrådet har skruet et ekstra effektiviseringskrav ned over landsbyen. Foto: Grethe Bo Madsen

Det kommer til at koste Landsbyen Sølund cirka 9,5 mio. kr., at byrådet har skruet et ekstra effektiviseringskrav ned over landsbyen. Foto: Grethe Bo Madsen

Sparekrav betyder farvel til endnu flere varme hænder på Sølund

Effektiviseringskravet på en halv procent betyder et farvel til endnu flere varme hænder og ringere vilkår for nogle af de allersvageste borgere i Skanderborg

Af
Grethe Bo Madsen

Da et enigt byråd onsdag stemte budgettet for 2019 igennem, satte de samtidig en ekstra tommelskrue på Landsbyen Sølund.

Landsbyen skal i forvejen i følge rammeaftalen spare en halv procent på budgettet de kommende fire år. Med det nye budget skal de spare yderligere en halv procent - altså sammenlagt fire procent over de næste fire år.

Den yderligere stramning, der kommer ovenpå en årrække med besparelser for sammenlagt næsten 55 mio. kr., har fået tillidsrepræsentanterne Ann Minet Andersen og Chris N. Nielsen til at sende et brev til byrødderne, for at spørge, om de egentlig er klar over, hvad der foregår.

"For Sølund betyder det, at vi skal spare 9,5 mio. kroner, men kun de 3,6 mio. går til Skanderborg Kommune. Resten - 5,9 mio. kr. går til andre kommuner," forklarer Ann Minet Andersen, der er fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne på Sølund.

Årrække med sparekrav

"Siden 2011 har vi skullet spare sammenlagt næsten 20 procent på budgettet. Vi har allerede effektiviseret alle de steder, det kan lade sig gøre. Vi har sparet en hel bo-enhed væk, vi har lukket vores vaskeri, vores heste er solgt til Hulke Rideskole og vi har sagt farvel til farvel til mange kolleger. Vi har ganske enkelt ikke flere knapper at trykke på. Det ér de varme hænder, der spares væk nu. Der er ganske enkelt ikke andet tilbage at spare på," forklarer hun til UgeBladet.

"Vi har fået at vide, at vores brev er taget til efterretning, og nu er budgettet jo vedtaget, men det føles lidt som at få en arm mere skåret af. Hvad har vi snart tilbage? Jeg synes, det er et udryk for grænseløs kynisme, når man for at spare så lidt udsætter de allersvageste i vores samfund for så voldsomme konsekvenser," siger hun.

Må følge prisniveauet

"Desværre er det sådan, at det her er et område, hvor vi også er stærkt afhængig af at kunne blive ved med at sælge pladser til andre kommuner til et prisniveau, så de vil bruge Sølund. Det er rigtigt, at Sølund allerede skal spare som følge af den sociale rammeaftale, en besparelse, som andre kommuners bosteder også er underlagt. Den ekstra besparelse, vi lægger oveni nu, den kan vi modregne, hvis området bliver underlagt yderligere besparelser i rammeaftalen," forklarer borgmester Jørgen Gaarde (S).

"Men det er bestemt et område, jeg og mine kolleger i byrådet følger nøje. Vi er meget opmærksomme på, at det er en stor opgave, vi stiller Sølund overfor i forbindelse med besparelserne. Folk dér gør et stort og godt stykke arbejde. Vi anerkender bestemt arbejdet på Sølund. Sølund har en stor plads i hjertet hos alle 29 i byrådet."

Ikke overrasket

"Jeg er klar over, at det forholder sig sådan, og vi er i byrådet også godt klar over, at det kan betyde afskedigelser af varme hænder. Men vi må også se i øjnene, at der er et stigende antal tomme pladser på Sølund. Kommunerne er presset på økonomien og andre kommuner mener, Sølund er for dyrt. Derfor kan der faktisk godt være en mening i at gøre tilbuddet mere i overensstemmelse med det, andre kommuner efterspørger," siger Anders Laugesen (V).

"Når det så er sagt, så gør det bestemt et stort indtryk på mig. Vi havde besøg af Sølunds tillidsrepræsentanter på et dialogmøde og da hørte vi også meget klart, at der er nogle udfordringer på Sølunds, som skyldes manglende personale og pres på ressourcerne. Med udgangspunkt i det må vi være meget bevidste om, hvad konsekvenser bliver af de nye besparelser."

Publiceret 10 October 2018 11:30