Foto: Ole Nissen

Foto: Ole Nissen

Debat: Udviklingspolitik og konservative mærkesager

Af
Thomas Cordtz

byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Lyngvej 14

8680 Ry

udviklingspolitik På byrådsmødet 3. oktober blev udviklingspolitikken for 2018-2021 vedtaget.

Udviklingspolitikken skabes i tæt samarbejde og enighed mellem alle partierne i byrådet og udstikker rammer for de næste års politiske arbejde. Den er således et pejlemærke for, hvor vi skal bevæge os hen i Skanderborg Kommune. Lige som alle andre partier i byrådet har det konservative også haft flere input til udviklingspolitikken, og vi glæder os over de tydelige aftryk, vi har sat.

Det første og vigtigste pejlemærke for os er at skabe de bedste vilkår for børn, ældre og udsatte. Derfor er jeg glad for udviklingspolitikken har som mål at sikre en kommune, hvor alle er med og hvor alle kan bidrage hele livet.

Det har også været vigtigt for os at sikre en helhedspræget udvikling af kommunen. Vi gik til valg på at sikre mere langsigtede planer, der skal sætte rammen for udviklingen af byerne. Hvor er vi henne om 10, 20 eller 30 år?

Hvordan sikrer vi udviklingen af vores byer, infrastruktur, skoler, institutioner, plejecentre mm., i takt med at flere flytter til, og vi lever længere? Specielt i Hørning har udfordringerne været store, men der kan også peges på problemer med infrastrukturen og kapaciteten på børneområdet i andre ender i kommunen. Det er et konservativt ønske, at helhedstænkningen skal bidrage til bedre og mere helhedsorienteret planlægning.

Slutteligt skal det nævnes, at erhvervslivet efter konservativt benarbejde er sikret ekstra stor opmærksomhed. Som en del af konstitueringen lykkedes det os at få nedsat et 17.4-udvalg, der skal arbejde med erhvervslivets vilkår og erhvervsudviklingen.

Og vi er særdeles tilfredse med, at det også er lykkedes at sikre erhvervslivet en særskilt plads i udviklingspolitikken. Vi har som politisk mål, at Skanderborg skal være Danmarks erhvervskommune nummer 1. Det er der stærkt brug for, da et stærkt erhvervslivs er lig med vækst og arbejdspladser – dvs. grundlaget for at vi som kommune fortsat har råd til at opretholde den service og det velfærdsniveau, vi alle er interesserede i.

Generelt fokuseres der i kommunalt regi for ofte på hvordan skatteborgernes penge bruges og for lidt på, hvordan vi skaber vækst og overskud. Men pengene skal jo tjenes, før vi kan bruge dem.

Vi takker de andre partier i byrådet for et godt og frugtbart samarbejde og glæder os til at tage fat i de kommende år med at realisere planerne.

Publiceret 08 October 2018 15:30