acupuncture points on body front isolated on black background

acupuncture points on body front isolated on black background

Klumme: Lykkelige syge Danmark

Sygdom opstår ikke tilfældigt, mener psykoterapeut Elisabeth Balslev. Hun efterlyser i ugens klumme en mere helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel

Af
Elisabeth Balslev

psykoterapeut

Jeg er hverken læge eller videnskabsmand, men borger i et land, hvor jeg oplever, at vi på den ene side lever længere, og på den anden side tilsyneladende lever med flere og flere sygdomme og ubalancer.

Jeg tænker, at mange sygdomme enten udvikler sig på grund af psykiske belastninger som chok, traumer og stressbelastninger af forskellig art, eller på grund af det, vi indtager eller indånder gennem mad og drikkevarer, kosmetik, rengøringsmidler, medicin, luftforurening og så videre.

Intet rammer os tilfældigt. Tilstande udvikler sig, og over tid belastes vores fysiske krop, vores immunforsvar svækkes og vi bliver på et tidspunkt syge. Vi bliver, efter min overbevisning, ikke syge ved et tilfælde.

Det kan undre mig, at vores læger og sundhedssystemet generelt ikke forsøger at se sygdomme og ubalancer ud fra et større og mere helhedsorienteret perspektiv og tilpasse helbredelsesprocessen mere individuelt.

Der er sikkert mange årsager til dette, og dem skal jeg ikke indlade mig på her. Krop, ånd og psyke er forbundne og det, der tilsammen gør os til hele mennesker.

Det ER ikke ligegyldigt, hvordan vi har det mentalt og følelsesmæssigt. Det ER ikke ligegyldigt, hvad vi propper i munden eller omgiver os med af giftstoffer. Det ER ikke ligegyldigt, hvordan vi har det på sjæls plan.

Undersøgelser viser, at omkring halvdelen af vi danskere benytter os af alternative behandlere, der ser og behandler os ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Mine egne erfaringer med læger og sygehusvæsenet er, at jeg altid er blevet behandlet venligt, men meget få har været interesseret i at vide noget om mig som menneske. Ingen har spurgt til min livshistorie, mine kostvaner eller min erfaring med og holdning til min egen psyke og fysiske krop.

De fleste af os kan have svært ved at sige fra og tænker måske - især ved alvorlige sygdomme - at lægerne ved bedst, og tør ikke andet end sige ja til det, lægerne tilbyder.

Vores læger er også meget dygtige på mange områder.

Men jeg savner åbenhed og også nysgerrighed over for det enkelte menneske og for, at der er andre veje til helbredelse end det, de lige er uddannet til.

Det kræver en omlægning af det bestående, og der kan det godt virke som om, at vi har langt igen.

Jeg kender adskillige, som er gået alternative veje enten fuldt eller delvist, men som ikke ønsker at fortælle det til hverken egen læge eller sygehusvæsenet, da de enten fornemmer, eller har erfaring med, at det vil blive mødt med skepsis og modstand.

Det, mener jeg, er en uhensigtsmæssig og forældet måde at møde sine patienter og medmennesker på.

Når nu vi bliver raske eller får det bedre uden om systemet, skal vi behandles med respekt. Hele sundhedssystemet bør forske i og studere de alternative muligheder - også i forhold til forebyggelse.

Det kræver en større indsigt i det enkelte menneskes historie og livsførelse og en større opmærksomhed omkring udskrivning af vanedannende medicin.

Som individer har vi et stort medansvar for vores eget helbred og kan på mange områder prøve på at forebygge ved at leve et sundere liv.

Et sundhedssystem hvor læger får endnu bedre og bredere uddannelser, og hvor andre behandlingsformer indgår som en naturlig del af vores muligheder, vil være til alles fordel, både menneskeligt og økonomisk.

I min praksis som psykoterapeut beskæftiger jeg mig ikke med sygdomme som sådan, men jeg har tit oplevet, at når mennesker begynder at arbejde med deres mentale og følelsesmæssige problemstillinger og kommer igennem til et mere tilfredsstillende liv, så får de det ofte bedre fysisk. Hovedpiner, spændinger, træthed, stresstilstande osv. forsvinder eller mindskes.

Jeg tror, at mange fysiske dårligdomme er psykiske problemer, der ikke er blevet taget hånd om i tide. De har fået lov til at udvikle sig, til de manifesterer sig i den fysiske krop.

Jeg er ikke i mod det etablerede, men jeg er overbevist om, at det kan blive meget bedre.

Publiceret 06 October 2018 15:00