Stormøde: Sådan bliver det attraktivt at bo i et landsbyfællesskab

Landsby-fællesskabet Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup inviterer til stormøde om et attraktivt landsbyliv

landsbyliv "Landsbyerne mellem Skanderborg og Ry er populære blandt både nye og gamle beboer, men hvordan kan området blive endnu mere attraktivt, hvis der samtidig skal skabes et fremtidssikret bæredygtigt fællesskab i Landsby-fællesskabet Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup?"

Sådan lyder et af spørgsmålene, som foreningen Liv i Landsbyerne sætter til diskussion, når der på søndag 30. september inviteres til stormøde på Bjedstrup skole fra klokken 11.00 til 13.30.

Stormødet er en fortsættelse af det arbejde, foreningen iværksatte i foråret, hvor et lignende møde resulterede i otte forskellige arbejdsgrupper, der siden har beskæftiget sig med henholdsvis bosætning, infrastruktur, ældreliv, børn og skole, natur, bosætning, kultur og fritid, indkøb og erhverv, og hvis arbejde har udmøntet sig i et visionspapir til Skanderborg Kommune. På mødet søndag vil grupperne fortsætte deres arbejde med konkrete projekter fra visionspapiret, som skal realiseres inden for de kommende år. Eksempelvis vil bosætningsgruppen starte et almennyttigt boligselskab, mens natur-gruppen blandt andet vil arbejde for flere giftfri haver og ældregruppen vil drøfte, hvordan ældre borgere kan blive længst mulig i egen bolig i lokalområdet.

Uanset om man tidligere har deltaget i møder eller været en del af gruppernes arbejde, er alle velkomne på mødet.

-bo

Publiceret 28 September 2018 14:00