Debat: En flot buket med kun få torne

Af
Anne Heeager og Tage Nielsen

byrådsmedlemmer for Radikale Venstre

I Radikale Venstre glæder vi os over det budget, som netop er indgået for Skanderborg Kommune. Med budgettet prioriteres der driftsudgifter for 3,4 mia. kr. i 2019 samt anlægsudgifter for 590 mio. kr. set over en fireårig periode. Der er derfor mange ting, man kunne skrive om, men med dette læserbrev ønsker vi at fremhæve de budgetmæssige beslutninger, vi er særligt glade for.

Med budgetaftalen er der over de næste fire år afsat ca. 260 mio. kr. til udbygninger og forbedringer på skoleområdet. Dette er et væsentligt løft set i forhold til de investeringer, Skanderborg Kommune i de foregående mange år har foretaget på skoleområdet, og det er vi meget stolte over.

En lignende stolthed har vi over det løft i investeringerne, der er besluttet på dagtilbudsområdet. Her er der afsat godt 60 mio. kr. over de kommende fire år (ud over de midler, der tidligere er blevet afsat til etableringen af et nyt børnehus i Skanderborg).

Skanderborg Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune også for børnefamilier, og vi glæder os over, at der nu i højere grad er midler, der kan understøtte dette.

Et budget indeholder selvfølgelig ikke kun store udgiftsposter, men også et væld af små. Blandt de poster, der økonomisk set fylder mindre, men som på hver deres måde har stor betydning, vil vi fremhæve: at Sløngeldagene nu er kommet på "finansloven”; at der er afsat flere midler til fritidspas-ordninger, så flere børn fra små kår kan gå til en fritidsinteresse; at der er afsat midler til en landsbypulje-ordning, der skal understøtte tiltag i landsbyerne; at kommunen økonomisk vil bidrag til en flytning af Munkekroen til Vestermølle; og at der er afsat midler til at gøre Skanderborg Kommune til en mere grøn og bæredygtig kommune.

Samlet set er budget 2019 en ganske flot bukket af tiltag og investeringer, der er muliggjort af et godt skattegrundlag.

Budgettet er dog ikke helt uden torne. Vi ærgrer os særligt over, at det ikke har været muligt at undgå den generelle besparelse (nogen vil kalde det en effektivisering) på kommunens driftsside på en kvart procent, der er indarbejdet i budgettet for de kommende år. Vi ville have foretrukket mere specifikke besparelses-beslutninger.

En budgetaftale indgås dog ikke, hvis ikke de enkelte partier kan forhandle og bøje af, og vi glæder os over, at det har været muligt at samle alle byrådets partier omkring budgettet.

Publiceret 26 September 2018 17:30