Christoffer Schou har nu, hvad der ligner en tilladelse til at bygge boliger på Præstbrovej. Arkivfoto

Christoffer Schou har nu, hvad der ligner en tilladelse til at bygge boliger på Præstbrovej. Arkivfoto

Politisk håndgranat smidt ind i sag om udstykning i Skovby

Et byrådsflertal sendte den 'uendelige historie' om Præstbrovej 43 retur

Af
Claus Sonne

"Det er useriøst og meget pinligt."

"Det er useriøst og pinligt, at du synes, at vi er useriøse og pinlige."

Begge udsagn faldt onsdags aften i byrådssalen, da byrødderne for tredje gang skulle tage stilling til en lodsejers ønske om at bygge på sin jord på Præstbrovej i Skovby. I sagsfremstillingen var der lagt op til udstedelse af et såkaldt §14-forbud, der skulle stoppe byggeriet.

Det første udsagn kom fra Claus Leick (SF), mens det andet blev leveret af Konservatives Thomas Cordtz.

Kort forinden havde Cordtz sammen med Venstre, DF, Radikale og Alternativet smidt en politisk håndgranat ud i rummet via et ændringsforslag, der betyder, at lodsejeren reelt kan begynde at bygge i løbet af nogle dage. Tidligere har et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet sagt nej til udstykningen på grund af potentielle støjproblemer fra Skov Møblers fabrik på den anden siden af Præstbrovej, men Alternativets Mira Issa Bloch har altså skiftet side. Dermed sendes sagen tilbage til Økonomiudvalget til fornyet behandling.

Uskønt forløb

Tage Nielsen (R), der præsenterede ændringsforslaget og talte om et uskønt sagsforløb, konstaterede, at der mangler afklaring i sagen. Det samme mente Anders Rosenstand Laugesen (V).

"Det er ikke sagligt at udstede §14-forbud med henvisning til støj fra Skovby Møbler, for der er ingen støjgener så langt inde på grunden. Desuden mener jeg, at et §14-forbud kan være ulovligt," sagde Laugesen og kaldte sagen for en speget sag, der ikke vil dø.

Thomas Cordtz talte om for mange ubekendte faktorer i sagen til, at han ville være med til at afgøre den på onsdagens møde. Kjeld Jensen (DF) konstaterede, at moderne huse er så støjsikre, at der ikke vil blive problemer for de måske kommende huse på Præstbrovej.

Ulogisk og selvmodsigende

Både Claus Leick, Maria Temponeras (EL) og borgmester Jørgen Gaarde (S) prøvede forgæves at argumentere for, at der skulle nedlægges et §14-forbud.

"Det er både ulogisk og selvmodsigende, det I gør nu," sagde Maria Temponeras og fortsatte:

"I udsætter jo ikke sagen, men giver grønt lys. Vi kan ikke granske sagen, når byggeriet først er sat i gang. Det kan vi kun med et §14-forbud."

Jørgen Gaarde argumenterede for, at §14-forbuddet vil være lovligt.

"Jeg synes, det er en uklog beslutning, et flertal i byrådet nu træffer. Den byggetilladelse, som lodsejeren nu får, kan Skovby Møbler ikke gøre indsigelser imod, og beslutningen vil have stor betydning for både fabrikken og området," lød det fra borgmesteren.

Flere af byrødderne i det nye flertal argumenterede for, at sagen om udstykningen på Præstbrovej er trukket ud, fordi der stadig ikke er faldet en afgørelse i den klage over støj, som flere af naboerne til Skovby Møblers fabrik har indgivet.

Rent lovmæssigt må de to sager ikke kædes sammen, og Jørgen Gaarde mente ikke, at der er en saglig begrundelsen for, byggesagen og støjsagen hænger sammen.

Summa summarum: Sagen om udstykning på Præstbrovej 43 er nu sendt tilbage til Økonomiudvalget, hvor den skal genbehandles, lige så snart der er en afklaring på den støjsag, der kører mod Skovby Møbler.

Publiceret 10 September 2018 11:30