Sådan skal de fem nye huse - hvis bygherren får sin vilje - placeres.

Sådan skal de fem nye huse - hvis bygherren får sin vilje - placeres.

Byggeri skaber forventet frustration i Ry

Byfortætning er nemmere at snakke om end at udføre, konstaterer Claus Leick (SF)

Af
Claus Sonne

Akkurat som det har været tilfældet i Galten, Hørning og Skanderborg, har Skanderborg Kommunes planer om at byfortætte rejst en bølge af protester i Ry.

Det hele handler om lokalplan 1122, der skal erstatte lokalplan 132, der stammer fra tiden før kommunesammenlægningen. Stedet er Ry Bytorv, hvor en bygherre vil opføre fem bygninger: Fire i fire etager og en i tre etager.

For højt og tæt

Trille Skøtt-Jensen fra Ry er initiativtager til Facebook-gruppen "Dialoggruppe for og mod massivt og højt byggeri i Ry". Hun var også til stede ved det nylige borgermøde, hvor cirka 130 personer var mødt op, det fleste for at tilkendegive deres utilfredshed med byggeriet.

"Jeg er hverken imod byggeriet eller om ideen med at skabe mere liv i midtbyen via byfortætning, men det foreslåede byggeri er efter min og mange andres mening for høj og alt for tæt. Det er et meget massivt byggeri på et lille område," lyder det fra Trille Skøtt-Jensen.

Hun tøver ikke med at kalde midtbyen i Ry for en øjebæ og kan ikke se, at det bliver bedre, hvis det nye byggeri bliver som planlagt.

"Byggeriet kommer ikke til at hænge sammen med resten af byen. Dertil kommer de massive skyggegener, der kommer til at genere mange af naboerne. Det bliver for højt og tæt - og ikke noget rart sted at være," mener Trille Skøtt-Jensen, der frygter, hvad hun kalder en geriatrisk bymidte.

"Midtbylejligheder med elevator er traditionelt meget efterspurgte blandt ældre. Og med al respekt for den aldersgruppe, så skaber den altså ikke liv i midtbyen. Læg dertil, at Ry i forvejen har svært ved at trække de unge familier fra Kildebjerg-området ned i midtbyen," siger hun.

Trille Skøtt-Jensen står efter den seneste tids debat med følelsen af, at politikerne ikke hører efter protesterne.

"Det virker mest af alt som om, at de er ligeglade. Så nu råber vi højt og håber på, at politikerne hører efter og indser, at man når man nu skal lave en plan, så kan man lige så godt lave en god en af slagsen."

Store ører

Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget, garanterer, at politikerne har slået det helt store ører ud i denne sag.

"Jeg er glad for, at borgerne er så engagerede. Vi laver jo en høringsfase, fordi vi vil høre, hvad borgerne har at sige. Så jeg håber, at der kommer en række nuancerede høringssvar," siger Claus Leick.

Er du overrasket over de mange protester?

"Nej. Byfortætning er nemt at have som mål, men svært at udføre. Og nå vi bygger tættere og højere på steder, hvor folk har boet i lang tid, så vil det være til gene for nogle. Men jeg fastholder at byfortætning er vigtigt for byerne udvikling," fastslår Claus Leick.

Er allerede lokalplan

I modsætning til eksempelvis Skanderborg og Galten, hvor der også bliver bygget højere og tættere i byfortætningens hellige navn, så har det i Ry ikke været nødvendigt at lave en kommunaleplantillæg. Der findes nemlig allerede en lokalplan for bymidten.

"Ifølge den gældende lokalplan for området kan bygherren bygge lige så højt og tættere som det vi foreslår i den nye lokalplan. Så på alle tidspunkter i de seneste 10 år kunne det være kommet et byggeri, der er mere omfattende end det, der nu foreslås," siger Claus Leick.

Høringssvarene i sagen skal være afleveret elektronisk på kommunens hjemmeside senest 5. september 2018.

Publiceret 04 September 2018 11:45

SENESTE TV