Selvhjælpe Skanderborg var blandt modtagerne, da Smukfonden under årets Smukfest uddelte donationer. Foto: Per Bille / www.ry-foto.dk

Selvhjælpe Skanderborg var blandt modtagerne, da Smukfonden under årets Smukfest uddelte donationer. Foto: Per Bille / www.ry-foto.dk

"Selvhjælp Skanderborg" mangler husrum

Stiller op til Kræmmermarked i Skanderborg med info om de mange grupper for børn og voksne

Af
John Pedersen

"Vi mangler plads". Sådan lyder det korte og kontante budskab fra 'Selvhjælp Skanderborg', der i dag tæller 18 aktive selvhjælpsgrupper og flere netværksgrupper.

"Selvhjælp vokser og vokser. Vi ønsker os et frivillighus, hvor de mange foreninger kan holde til. I dag er alle vores foreninger spredt rundt i kommunen", fortæller Sabrina Glisborg, koordinator af de mange aktiviteter i "Selvhjælp Skanderborg".

'Selvhjælp Skanderborg' stiller igen i år op med en stand på det store kræmmermarked. I år placeres den lige ud for Løvbjerg.

"Her kan man møde nogle af foreningens gruppeledere og få en snak om, hvad selvhjælp eventuelt kan gøre for dig. Vi har også en fiskedam til børnene- Desuden sælger vi lidt kræmmereffekter, som er doneret af mange af vores brugere".

"Vi ønsker os et frivillighus, hvor de mange selvhjælpsgrupper kan holde til", forklarer koordinator Sabrina Lisborg. Foto: Lokalavisen

Sabrina Lisborg understreger, at overskuddet fra markedsdagen går ubeskåret til grupper, så "Selvhjælp Skanderborg" kan fortsætte med at tilbyde gratis deltagelse.

Der bliver også en konkurrence, hvor man kan vinde en lækker kurv fyldt med gode sager fra Helsekosten.

Trængsel på Vestergade

Selvhjælp Skanderborg har i dag lokaler på Vestergade 14a, 1. sal. Og her kommer der i løbet af en måned omkring 500 mennesker.

"Så vi har svært ved at få puslespillet med hensyn til lokaleplads til at gå op" forklarer Sabrina Glisborg.

Udover "Selvhjælp Skanderborg" bruger også Økonomisk Rådgivning, Sind, Bedre Psykiatri, Børns Voksne Venner og selvstændige netværksgrupper med blandt andet kræftpatienter lokaler på Vestergade 14a.

Mødes med ligestillede

Foreningen "Selvhjælp Skanderborg" har som målsætning at hjælpe lokale borgere - børn, unge og voksne i svære livssituationer.

Det sker ved at der oprettes selvhjælpsgrupper, hvor deltagerne mødes med ligestillede og jævnaldrende. Her kan de så dele tanker og følelser med andre, der ved, hvordan det føles, fordi de selv har prøvet det.

"At deltage i en selvhjælpsgruppe kan være en stor hjælp til at genfinde håber og troen på fremtiden igen", forklarer Sabrina Glisborg.

Det er gratis at deltage i en selvhjælpsgruppe.

"Selvhjælp Skanderborg" arbejder sammen med erhvervslivet i kommunen samt de forskellige kommunale sundhedsinstanser, blandt andet sundhedsplejersker, hjemmeplejen, skoler, præster, team for sundhedsfremme, praktiserende læger, ungdomskolernes vejledere, rusmiddelcenter, sundhedscenter, Sind og Ældresagen ligesom man har et meget tæt samarbejde med Skanderborg Kommunes koordinator for frivilligt socialt arbejde.

Publiceret 31 August 2018 18:00