Den smukke natur ved klosterområdet skal være en del af fortællingen på Øm Kloster.

Den smukke natur ved klosterområdet skal være en del af fortællingen på Øm Kloster.

Ny vision: Øm Kloster skal gøres levende

Målet er at tiltrække cirka 50.000 gæster årligt

Af
Claus Sonne

Hvert år besøger 12.000 gæster Øm Kloster. En ny plan og en række byggerier skal imidlertid løfte tallet til 50.000. Og Lene Høst-Madsen, direktør på Museum Skanderborg, som har Øm Kloster under sine vinger, er begejstret.

"Det bliver fantastisk og en helt ny måde at tænke museum på," siger hun.

Skal projektet blive til virkelighed, kræver det dog politisk velvilje. I første omgang har Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget sagt ja, nu venter byrådet, der allerede har afsat 300.000 kr. til 'den første konceptudvikling af Øm Kloster som attraktion'.

I perioden fra august 2018 til og med marts 2019 skal mulighederne for ekstern finansiering så undersøges, mens der foretages en vurdering af et eventuelt opkøb af tilstødende ejendomme, som det hedder på udvalgssprog.

Visionen for det nye museum er defineret som at skabe et levende museum, som formidler kulturarven og munkenes dagligdag gennem udstilling og aktiviteter ude og inde.

Munkenes dagligdag skal formidles på det nye Øm Kloster.

Munkenes dagligdag skal formidles på det nye Øm Kloster.

"Vi skal derhen, hvor et besøg på Øm Kloster bliver som at være i et historisk samfund, som man tager en rejse gennem. Frem for at lave den klassiske, store museumsbygning vil vi dele tingene op i mindre enheder, så klosterruinen gøres til stjernen, mens de andre bygninger kan formidler deres del af historien," fortæller Lene Høst-Madsen.

Bygninger skal fjernes

I dag består Øm Kloster af en ruinparken med fem ’åbne’ grave med overdækninger, hvor der er direkte kig til udgravede skeletter, en kloster- og bryghave med gamle planter, ca. 23.000 udgravede genstande samt konturen af to kanaler. Der findes tre bygninger opført i perioden 1850-1934 og skal efter planen rives med.

De bygningsmæssige erstatninger bliver efter planen en udstillingsbygning, et akademi og refugium i skovkanten mod vest og en vinterhave ved klosterhaven på fortidsmindeområdet. Placering af den nye udstillingsbygning er af Tegnestuen Galmstrup Ltd. og SLA Arkitekter foreslået til at være der, hvor der i dag ligger to landbrugsejendomme. Skal projektet realiseres, skal disse ejendomme opkøbes.

Det foreslås også, at forpagterboligen rives ned og at beplantning ovenpå Munkekanalen fjernes, så ruin og kanal kan blotlægges i sammenhæng, så kanalen bliver en del af museet.

50.000 besøgende lyder af ret mange?

"Vi satser på 35.000 'almindelige' gæster samt 15.000 til specialdage som vores klosterfestival. Men rent faktisk var der tilbage i 1950'erne cirka 50.000 besøgende årligt på Øm Kloster, der var et yndet udflugtmåls," siger Lene Høst-Madsen.

Skitsen viser, hvordan arkitekterne forestiller sig, at det nye Øm Kloster skal placeres. Allerførst skal politikerne dog give grønt lys.

Skitsen viser, hvordan arkitekterne forestiller sig, at det nye Øm Kloster skal placeres. Allerførst skal politikerne dog give grønt lys.

Publiceret 31 August 2018 11:45