Enigt ja til byggeri på rådhusgrund efter dialog

Byrådet roste bevaringsforening og bygherre for at været blevet enige i et sidste dialogmøde om et omstridt byggeri

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Byrådet har vedtaget lokalplanen for byggeri af boliger og en dagligvarebutik på rådhusgrunden i Hørning.

Det sker efter, at lokalplanforslaget har fået nogle tilføjelser, der præciserer nogle hensyn, der skal tages i byggeriet, blandt andet mod indbliksgener til naboerne.

Det er tilføjelser, der blev aftalt på et møde mellem bygherren og Bevaringsforeningen for Gammel Hørning 25. juni på opfordring fra Økonomiudvalget.

"På mødet i økonomiudvalget forstod vi, der var nogle skuffede forventninger om bygningernes placering, så det kunne være en god ide, hvis parterne prøvede at tale sammen en gang til. Resultatet blev, at man fandt sammen om en aftale, som begge parter bakker op, og det er godt," sagde borgmester Jørgen Gaarde (S), da han præsenterede forslaget.

"Den korte version af det, man er blevet enige om, er, at man rykker byggeriet i en parallelforskydning, så der bliver større afstand mod nord. Nogle kunne måske også tænke sig ændringer på bygningen, der skal rumme dagligvareforretningen, men det er en bygning, der indgår i udbuddet, og det er næppe muligt at ændre på. Men jeg ved, der er en forståelse mellem parterne om, at man vil gøre alt for at mindske generne for naboerne. Det er noget, der skal klares i byggesagsbehandlingen," sagde Jørgen Gaarde.

Dansk Folkepartis Kjeld Jensen blev rost for hans rolle som dialogskaber mellem parterne, og for hans benarbejde for at få politikerne til at give dialogen endnu en chance.

Jørgen Naut (S) fortalte, hvorfor der er så stærke følelser om de to bindingsværkshuse på Adslevvej, der får det nye byggeri som nærmeste naboerne. Som historielærer fortalte Jørgen Naut, hvordan de to huse stort set ud over kroen og kirken var de eneste huse, der ikke brændte ved en storbrand i Hørning en tør sommer 14. juli 1859.

Publiceret 21 July 2018 11:45

SENESTE TV

Debat: Støt op!

Det kan godt være, at det er som at slå i en dyne, men alligevel er det meget vigtigt at møde op, når der indkaldes til borgermøde vedr. Regionens besparelse på busserne. I hvert fald vil vi i Dansk Folkeparti i Skanderborg gøre alt for at støtte op om den 'folkebevægelse', der er ved at opstå imod Region Midts nedlæggelser af buslinjer.

Debat: Kollektiv trafik er ikke kun blå busser

Endnu engang må vi desværre konstatere, at Regionen fralægger sig ethvert ansvar over for os, som ikke er bosat i de store byer. Man har fået skyklapper på, over for den udvikling der sker i landsbyerne. For ikke ret mange dage siden, fremlagde landsbyerne i Skanderborg deres fremtidsplaner for byrådet. Samtlige byer ønskede en udvikling, hvor der bl.a. skulle flytte nye borgere til, for at bevare foreningslivet, butikkerne og skolerne.

I Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg er vi meget bekymrede for Regionsrådets beslutning, om at skære ned på den offentlige transport, der i stedet for udvikling, vil fremme afvikling i landområderne.

Så vores opfordring skal være, at så mange borgere som muligt støtter op om de 'folkemøder', der bliver afholdt i den kommende tid, blandt andet i Herskind 22 oktober.