Der kan laves 5punkthuse, forslaget er dog tilpasset siden denne tegning.

Der kan laves 5punkthuse, forslaget er dog tilpasset siden denne tegning.

Lokalplan åbner for byggeri ved Ry Bytorv

Der kommer et borgermøde om lokalplanforslaget 22. august

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Et lokalplanforslag åbner for byggeri af fem punkthuse ved Ry Bytorv, fire huse i fire etagers højde, et i tre etager.

Et enigt byråd har sendt forslaget i offentlig høring i seks uger, og 22. august bliver der holdt et borgermøde om forslaget.

På byrådsmødet afslørede blandt andre Claus Leich (SF), at der allerede er én bekymret borger, der har kontaktet ham omkring bygningshøjden.

Jens Szabo (V) bemærkede hertil, at det ene af punkthusene netop er blevet rykket lidt væk fra skel i det endelige lokalplanforslag af hensyn til naboerne.

"Vi synes, det ser fornuftigt ud," sagde han.

Der er lavet en 3d model for den skygge, husene vil kaste på naboejendomme, og forvaltningen vurderer, at der ikke vil være skyggegener i væsentligt omfang.

Forslaget sikrer, at den offentlige sti gennem området langs bytorvet bevares og får fast belægning.

Ved siden af lokalplanforslaget har byrådet godkendt et skitseforslag for færdiggørelse og indretning af Ry Bytorv, et arbejde, der skal betales af det private selskab Ry Bytorv A/S, der står bag opførelsen af de fem punkthuse.

"Det har været vigtigt for Miljø- og Planudvalget, at byggeriet og torveindretningen blev kædet sammen og sker sideløbende. Torveindretningen er ikke en del af lokalplanforslaget, men det er en forudsætning," sagde Claus Leick.

Tage Nielsen (R) ærgrede sig over, at forslaget ikke kræver, at der skal laves en p-kælder under byggeriet, som det oprindeligt var tænkt, da der før finanskrisen var en plan om at bygge en dagligvarebutik på stedet.

Claus Leick erindrede ham om, at et enigt byråd har nedsat p-normen i alle centerbyer - derfor er en p-kælder unødvendig.

Publiceret 19 July 2018 11:45

SENESTE TV