Det tidligere bibliotek skal i givet fald ombygges for cirka 2,5 mio. kr.. Kommunen havde alternativt ventet at sælge huset for cirka to mio. kr.. Foto: Sonne

Det tidligere bibliotek skal i givet fald ombygges for cirka 2,5 mio. kr.. Kommunen havde alternativt ventet at sælge huset for cirka to mio. kr.. Foto: Sonne

Tidligere bibliotek kan blive fritids- og kulturtilbud

Borgmester Jørgen Gaarde lover, at sindslidendes værested på Ellemosen ikke bliver 'glemt' i bygningsrokade

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Det tidligere bibliotek på Gudrunsvej i Ry skal måske ombygges og renoveres, så det kan blive et nyt centralt fritids- og kulturtilbud for dele af Ungdomsskolen og Kulturskolen samt Mølleskolens skoleklub fra 4. til 6. klasse.

Det vil i givet fald kræve en politiske beslutning.

Forslaget er et resultat af en samlet analyse af de kommunale bygninger i Ry.

En analyse, der også kan resultere i en renovering af børnehaven på Stadion Allé 1, der vil kunne klare en kapacitet på 40 børn.

Ligesom det kan resultere i salg af kommunens bygning Ellemosen 13.

Det giver bekymringer

Selv om der ikke er truffet nogen politiske beslutning, har det sidste allerede udløst en vis bekymring.

Her i UgeBladet skrev Ellen Odgaard, der er formand for Sind i Skanderborg, for nylig i et læserbrev, at planerne skaber utryghed blandt brugerne på det socialpsykiatriske værested på Ellemosen 13.

"Udsigten til flytning af en tryg base vækker uro og bekymring - og i særdeleshed når mulighederne ser ud til at blive ringere. Angsten for centralisering af socialpsykiatrien, og dermed nedlæggelse af værestedet i Ry, lurer helt sikkert også i manges hoveder. Man har jo set, hvordan det er gået i Hørning og Galten, hvor der i dag ikke er noget værested," skrev Ellen Odgaard.

Der er dog ikke udsigt til, at kommunen vil lukke værestedet i Ry.

Aktiviteter skal så flytte

Økonomiudvalget har besluttet, at den fremtidige placering af de aktiviteter, der i dag huses på Ellemosen 13, skal afklares, inden ejendommen sættes til salg og inden, der kan træffes en endelig beslutning om gennemførelse af den foreslåede rokade.

"Ellemosen vil ikke komme til at indgå i en rokale i Ry, før vi har fundet en løsning for de aktiviteter, der i dag er på Ellemosen," siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

"Men det er rigtigt, at det skaber nogen usikkerhed, hver gang vi overvejer en ny og mere rationel drift af kommunens bygninger."

"Men det er et arbejde, som et enigt byråd har sat i gang, blandt andet for at undgå andre besparelser. Og vi skal nok finde en løsning for værestedet," siger Jørgen Gaarde.

Planerne er sat i bero

Han oplyser, at byrådet havde aftalt at se på muligheden for at oprette socialpsykiatriske væresteder i Galten og Hørning som led i en budgetaftale.

Men at det siden er vedtaget, at kommunen ikke aktuelt går videre med disse planer.

Økonomiudvalget har i øvrigt vedtaget, at de relevante interessenter i Ry inddrages i den videre afklarende proces om både Ellemosen, Stadion Allé 1 og det tidligere bibliotek.

Model for andre byer

Teknisk chef har anbefalet Økonomiudvalget, at der gennemføres en tilsvarende analyse af de kommunale bygninger, for at udnytte dem bedst muligt, i de tre øvrige centerbyer.

Det er et forslag, som Økonomiudvalget har valgt indtil videre ikke at tage stilling til.

Publiceret 12 July 2018 11:45