Det var oprindeligt Kunstråd Skanderborg, der gjorde kommunen opmærksom på forfaldet. Foto: Bollerup

Det var oprindeligt Kunstråd Skanderborg, der gjorde kommunen opmærksom på forfaldet. Foto: Bollerup

Kunstværk ved Campus skal måske nytænkes

Gymnasiet er måske interesseret i at overtage ansvaret for det forfaldne skulptur-kompleks

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Skulpturanlægget ved Campus mellem Niels Ebbesen Skolen og Skanderborg Gymnasium er stærkt forfaldent.

Det er der måske også andre kommunale skulpturer, der er. Og i april vedtog byrådets Kulturudvalg, at der skal laves et forslag til en generel rammer for vedligeholdelse af udendørs kunst.

På Campus vokser skulpturanlægget samtidig mere og mere til i ukrudt.

Ligesom det nu er tørlagt og alt i alt fremtræder i en sørgelig forfatning.

Der er gang i en dialog

Der sker imidlertid ting i kulissen.

Kommunen har holdt et møde med gymnasiet, der udtrykker en mulig interesse i at overtage driften, når anlægget - det er ganske unik - er renoveret.

På sidste møde i Kulturudvalget i juni blev det oplyst, at en en-til-en reetablering af anlægget vil være meget udgiftskrævende, og flere af de involverede parter har givet udtryk for, at anlægget eventuelt kan nytænkes.

Det eksisterende anlæg går tilbage fra før Niels Ebbesen Skolens opførelse og en tid, hvor børns- og unges færdsel i området var mere beskeden.

Publiceret 12 July 2018 08:30