Trængslen på E45 bliver værre i fremtiden. Foto: Vejdirektoratet.

Trængslen på E45 bliver værre i fremtiden. Foto: Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets egen rapport: E45 kritisk belastet i 2030

Trafikken på motorvejene vokser stadig mere markant, viser de nyeste tal

Der kommer hele tiden flere og flere biler og lastbiler på de danske motorveje. På blot ti år er trafikken på de største hjemlige veje steget med næsten en tredjedel. Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2018”.

Presset på de store veje er især blevet forværret i myldretiden. Her viser Vejdirektoratets opgørelser, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.

Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Og hvis man kigger frem mod 2030, så vil blandt andet veje som E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.

”Denne udvikling er vi naturligvis opmærksomme på, og vi arbejder med mulige løsninger på den trængsel, som ser ud til at komme," siger Niels Tørsløv blandt andet.

e.r

Publiceret 09 July 2018 08:00