Trods dialogforsøg laves overflødig vej

Så slutter vej-krigen på Voldbyvej efter 36 år

Af
Af Jørgen Bollerup Hansen

sjelle I starten af 1980'erne blev kimen lagt til en ond og nabokrig mellem en række skovejere og parret Inger og Knud Storgård, der få år forinden var flyttet ind på adressen Voldbyvej 81 nær Sjelle.

Det skete, da Knud Storgård havde stillet en campingvogn ved sit hus, der spærrede for en markvej til skoven i den tro, at arealet hørte til hans gård og var privat grund.

Skovejerne klagede til kommunen. De mente, de havde vundet hævd på at bruge vejen til og fra skoven. Knud Storgård på sin side undrede sig, da vejen hverken var nævnt i servitutter eller tinglysninger.

Konflikten tilspidsede, da skovejerne i 1982 begyndte at trække lange stammer fra skoven hen over husmandsstedet gårdsplads med traktorer og tunge skovmaskiner.

Siden er der løbet for tusindvis af kr. til advokatsalærer i konflikten. Undervejs har Inger og Knud Storgård både vundet og tabt enkeltkapitler i den lange strid.

19. juni måtte Inger og Knud Storgård så erkende, at sagen er slut. De måtte bøje sig over et forlig, de indgik i retten i Horsens, som Knud Storgård har fortrudt, han gik med til.

Og hvorfor nu det?

Fordi forliget pålagde dem at lave en ny vej til skoven som både Inger og Knud Storgård mener er fuldstændig unødvendig. Men som skovejerne til det sidste har ønsket.

Og hvorfor skulle vejen så være overflødig? Den skal vel erstatte den vej, der i sin tid gik hen over Inger og Knud Storgårds gårdsplads? Var det ikke sådan, det var?

Både og... I 1991 tvang Trafikministeriet daværende Galten Kommune til at finde en løsning på vejkonflikten.

Løsningen blev, at Inger og Knud Storgård anlagde og betalte en ny vej til skoven bag om ejendommen. Og efter noget benspænd fra skoejerne og en retssag, blev vejen lavet.

Men uden at løse konflikten. Skovejerne ville nemlig ikke bruge vejen. Muligvis mest af princip. De brugte fortsat vejen over parrets gårdsplads.

Indtil 2008, da det med advokaters medvirken lykkedes at indgå en aftale, hvor syv skovejere frivilligt gik med til at ophæve den gamle hævd-dom fra 1988 om deres ret til at bruge den gamle vej. Skovejernes vejret til den nyanlgte vej blev derpå tinglyst.

Det gav dog ikke fred. Én enkelt skovejer brød sin egen aftale og fortsatte med at bruge vejen over gårdspladsen. Til en dom i 2012 fastslog, forliget fra 2008 var bindende. Så skulle freden sænke sig. Men nej...

I 2013 stævnede pågældende skovejer sammen med nogle få andre Inger og Knud Storgård for alligevel at få ret til at bruge vejen over gårdspladsen. Eller anlægge endnu en ny vej til skoven - tværs igennem parrets nyplantede skovrejsning. En vej, som Inger og Knud Storgård ikke kunne se behovet for - alle skovejere har nemlig andre veje til skoven.

Men Inger og Knud Storgård var møre. Og indgik forliget.

I sidste uge startede arbejdet så med at lave vejen - for Inger og Knud Storgårds regning, med trussel fra skovejernes advokat om, at sagen ellers ville blive sendt til fogedretten, hvorefter skovejerne ville anlægge vejen for parrets regning.

Publiceret 08 July 2018 11:45