70 procent af daglig- og lejlighedsrygerne vil gerne kvitte tobakken.

70 procent af daglig- og lejlighedsrygerne vil gerne kvitte tobakken.

Mange vil gerne gøre mere for deres sundhed

Kommunen vil bruge tallene til en målrettet forebyggelse

Af
Af Jørgen Bollerup Hansen

lokalt Faktisk er der en større andel af borgerne i Skanderborg Kommune, der har et ønske om at være mere fysisk aktive, end gennemsnittet af borgerne i Region Midtjylland.

Og det gælder både personer, der i forvejen betegner sig selv som aktive.

Og personer, der betegner sig selv som inaktive.

Høj motivationsgrad

Det viser den sundhedsprofil kaldet 'Hvordan har du det - 2017', som Region Midtjylland har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som 32.417 borgere over 16 år har svaret på.

Der er i det hele taget forholdsvis mange, der gerne vil gøre mere for deres egen sundhed.

Tallene viser, at der i Skanderborg Kommune blandt andet er 40 procent af dagligrygere, der gerne vil have støtte og hjælp til rygestop.

34 procent af borgerne med et højrisikoforbrug af alkohol - det vil sige et forbrug over de anbefalede maksimale antal genstande pr. uge for henholdsvis kvinder og mænd - ønsker at nedsætte forbruget.

78 procent af de fysisk inaktive, ønsker at være mere aktive. 55 procent ønsker at spise mere sundt og 57 procent af de svært overvægtige ønsker i høj grad at tabe sig.

Endeligt viser tal for hele Region Midtjylland, at 70 procent daglig- og lejlighedsrygerne gerne vil holde op med at ryge.

"Det er tal, der vil blive brugt, da de viser, hvor vi målrettet kan sætte ind med forebyggelse, og hvordan vi kan gribe det an," siger Tage Nielsen (R), der er formand for byrådets Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg.

Publiceret 06 July 2018 14:30