Sådan kan det ene af Rys torve komme til at se ud. Skitse fra ByMunch.

Sådan kan det ene af Rys torve komme til at se ud. Skitse fra ByMunch.

Ekspropriering af Hotel Ry?

Et af løsningsforslagene for Ry Bytorv kræver at der tages jord fra byens hotel

Af
Claus Sonne

Planerne for færdiggørelsen af anden del af Bytorvet i Ry er nu af Byrådet sendt ud i høring.

Et af punkterne i planen handler om, hvordan man rent trafikalt får bundet de to torve på hver side af Skanderborgvej sammen, og her er arkitektfirmaet ByMunch kommet med en række løsningsmodeller. Og en af disse fordrer såmænd, at Skanderborg Kommune eksproprierer en del af den grund, hvor Hotel Ry er placeret.

"En sådan ekspropriering vil være katastrofal," konstaterede Thomas Cordt (C) og fik opbakning fra borgmester Jørgen Gaarde (S).

"Det bliver ikke med min støtte," sagde borgmesteren og fortsatte:

"Der er ingen enkelt løsninger på at skabe trafikal sammenhæng mellem de to torve på grund af jernbanen og to veje, men vi skal gøre forsøget uden at love, at det lykkes."

Der er borgermøde om lokalplanen 22. august 2018 fra kl. 17-19.

Publiceret 05 July 2018 10:00