"Jeg håber, at UgeBladet bliver ved med at opsøge de gode historier og gå os politikere på klingen. Det er det, vi har de frie medier til. Foto: Mike Madsen

Mening i galskaben - meningen med fællesskabet

Borgmester Jørgen Gaarde ser UgeBladet som en vigtig aktør, der skal være med til at styrke samhørigheden og forståelsen mellem borgerne

Af
Af John Pedersen

JUBILÆUM "UgeBladet skal være med til at skabe mening i galskaben og skabe mening med fællesskabet".

Borgmester i Skanderborg Kommune siden 2010, socialdemokraten Jørgen Gaarde, ser den jubilerende ugeavis på mange måder som en uundværlig partner med det politiske liv - og med en fælles opgave i at være med til at skabe samhørighed for de mennesker, der bor i kommunen.

Ikke mindst for en kommune som Skanderborg med 62.000 indbyggere og med konstant stor tilflytning, er det vigtigt at få skabt en fælles fortælling.

Hører til i et fællesskab

"Man skal som borger føle, at man hører til i et fællesskab. Det skal give mening, at man netop bor her. Og her har UgeBladet en vigtig rolle at spille."

Den kommunale førstemand ser UgeBladet som den eneste "omnibusavis" - der kommer ud til alle i kommunen, som en meget afgørende medspiller i den fælles opgave.

"Vi ville være ilde stedt, hvis ikke der er lokale medier, der kan være med til at skabe den så nødvendige fælles fortælling."

Jørgen Gaarde håber, at UgeBladet vil fortsætte med at gøre det som bladet allerede gør rigtig godt, nemlig at være den samlende kraft for handelslivet og fortsætte med at tage initiativer, der ligger lidt ud over det at skrive og udgive avisen.

Samarbejde med handlen

"Måske er handelslivet det mest truede i alle kommuner. Derfor er der meget at hente ved at man står sammen - handelslivet og den lokale avis. Og det går så begge veje."

Også mellem kommune og lokalt ugeblad - nu det eneste i Skanderborg - ser borgmesteren nødvendigheden af at man lever op til de forpligtelser, der følger med det store ansvar.

"Vi er jo hver på vores måde ude og fylde det offentlige rum. Enten med beslutninger eller med viden om beslutninger."

Medierne som vagthund

Jørgen Gaarde har det mere end fint med, at medierne skal udfylde rollen som vagthund overfor det politiske system.

"Sådan skal det være. Som menneske har jeg det naturligvis sådan, at jeg helst ville have, at der altid var gode historier. Men sådan ser verden jo ikke ud."

Borgmesteren er glad for at Uge-Bladet også er begyndt at bruge nettet og Facebook til at komme ud med sine historier og på den vis være endnu mere debatskabende.

Samtidig har han det på den måde, at han engang imellem generelt godt kunne ønske sig en lidt langsommere nyhedsstrøm.

"Jeg vil advare imod, at man altid bare skal først på nettet for enhver pris, for så kan det gå ud over nøjagtigheden, hvis man måske ikke lige har tid til at tjekke fakta en ekstra gang."

Publiceret 21 June 2018 19:00