Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt affredning af Munkekroen, men klage skal nu behandles. Arkivfoto

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt affredning af Munkekroen, men klage skal nu behandles. Arkivfoto

Udvalg ønsker sig én mio. kr. til genrejsning af Munkekroen

Kulturudvalget indstiller til byrådet, at der afsættes én mio. kr. i 2019 til at flytte Munkekroen til Vestermølle

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Den endelige affredning af Munkekroen, som byrådet støtter, er ikke faldet på plads, da foreningen Skanderborg Museums Venner har klaget over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om at affrede bygningen.

Afgørelsen i denne klage ligger hos kulturministeren.

Den blokerer derfor indtil videre for en beslutning om at nedrive Munkekroen og genopføre den som et gæstgiveri ved Vestermølle.

Folkene bag denne plan hæfter sig indtil videre ved, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ikke har klaget over afgørelsen.

Planen er også nået så langt, at Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune indstiller, at byrådet afsætter én mio. kr. i 2019 til nedtagning og genopførelse af Munkekroen ved Vestermølle.

Munkekroens nuværende ejer, Finn Damgaard, og Ves-termølle-foreningen er også parate til at gå i gang med projektet.

Økonomisk opbakning

Vestermølle Møllelaug vurderer, at lauget selvstændigt kan rejse cirka 2,5 mio. kr. til projektet, mens Finn Damgaard sammen med håndværkere er parat til at bidrage med én mio. kr., dels i kontanter, dels i arbejdstimer. Så er det lige før, finansieringen er på plads, hvis byrådet bevilger én mio. kr..

Møllelauget med bistand fra håndværkere og arkitekten Anna Mette Exner vurderer, at nedtagning, genopførelse og indretning af Munkekroen ved Vestermølle vil koste mellem 4,5 og fem mio. kr..

Anna Mette Exner har tidligere haft ansvaret for renovering og indretning af Laden på Vestermølle og for Okkerhytten. To projekter der er belønnet med Skanderborg Kommunes arkitekturpris. Vestermølle har også tidligere nedtaget og genopført stærkt forfaldne, men bevaringsværdige bygninger.

"Sammen med kommunen lykkedes det i 2010/-11 at få glæde af 'gammelt lort' ved at nedtage og genopføre Riddersalen. Den var og er fredet og skulle genopføres i præcis oprindelig skikkelse," skriver Jørgen Lund Christiansen frs Møllelauget i et statuspapir.

Publiceret 20 June 2018 11:30