Lisbeth Binderup (t.h.) ved mødelederbordet under et byrådsmøde med sekretariatschef Henrik Rosenlund Knudsen på modsatte side og 1. viceborgmester Frank Damgaard i centrum. Han ledede mødet i Jørgen Gaardes fravær. Arkivfoto: Bollerup

Lisbeth Binderup (t.h.) ved mødelederbordet under et byrådsmøde med sekretariatschef Henrik Rosenlund Knudsen på modsatte side og 1. viceborgmester Frank Damgaard i centrum. Han ledede mødet i Jørgen Gaardes fravær. Arkivfoto: Bollerup

"Neutralitet eksisterer ikke for en leder"

"Naturligvis agere vi fuldstændigt partipolitisk neutralt i vores arbejde," understreger kommunaldirektør Lisbeth Binderup, der blev udsat for kritik i V-formands grundlovstale. Hendes udtalelse om, at hun ikke tror op neutrale offentlige ledere, handler om neutralitet i forhold til holdninger til kommunal ledelse og til udvikling af selve den kommunale idé

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Kommunaldirektør Lisbeth Binderup blev kritiseret for at fremme blokpolitik og skade den demokratiske debat i grundlovstalen fra Venstres gruppeformand i byrådet, Anders Laugesen

Han mener, blokpolitik kan være yderst bekvemt for hende. Og kalder hende for en magthaver. Han tager blandt andet udgangspunkt i, at hun har udtalt, at hun ikke tror på ideen om et neutralt embedsværk.

En sådan kritik af en embedsmand er meget usædvanlig, da embedsfolk normalt ikke kan svare igen. UgeBladet har trods det bedt om en kommentar fra Lisbeth Binderup.

Hun vil ikke at diskutere anklagen om at skade den demokratiske debat, men siger:

"Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre godt samarbejde med alle partigrupper i byrådet og udvalgene. Vi har et godt forum at drøfte det i, for én gang i kvartalet mødes partigruppernes formænd, udvalgsformændene og den kommunale direktion for at diskutere den politiske arbejdsform og mulige forbedringer," siger hun.

”Det er også her, vi drøfter, om der er ønsker til forbedring af vores opbakning til det politiske arbejde. Det er et forum, som fungerer godt.”

Neutral leder en illusion

Lisbeth Binderup står ved, at hun har udtalt, hun ikke tror på neutrale offentlige ledere.

"Udtalelsen findes på en video optaget op til Folkemødet på Bornholm sidste år. Temaet var djøfiseringen, som bekymrer mig. Det er vigtigt, embedsfolk taler et 'almindelig menneskesprog'," siger hun.

"Det med neutralitet skal forstås rigtigt. Som embedsmand skal vi naturligvis agere fuldstændigt partipolitisk neutralt i vores arbejde, og som administration skal vi servicere politikerne uanset partifarve, og uanset hvad vi selv har af meninger."

Men... for der er et 'men'.

Ledelse med holdninger

"Når man vælger ledere til en stor organisation, går man ikke efter mennesker, der går i ét med tapetet. Man går efter mennesker med en holdning til kommunal ledelse og til udvikling af selve den kommunale idé, som passer til kommunen.” siger Lisbeth Binderup.

“Det er i den forstand, at en ledende embedsmand ikke er neutral. Det er tværtimod vigtigt at være åben om sine faglige holdninger, så Byrådet kan sige til og fra. Hvis Byrådet siger, vi skal en anden vej, så er det sådan, det bliver."

"Men det, jeg sætter over alt andet, det er at gøre det muligt for det samlede byråd at udføre sit arbejde og opleve professionel bistand i hverdagen,” siger hun.

Anders får ikke støtte dra lokalpolitikerne

Anders Laugesen får ikke støtte i byrådet til sin kritik.

"Jeg deler ikke Anders Laugesens synspunkter," siger Thomas Cordtz (K).

"Jeg ønsker ikke at tage del i den debat, men embedsværket i Skanderborg Kommune fungerer i den grad. De står på pinde for os. Jeg oplever heller ikke, at debatten i byrådet er lukket. Vi har en konstruktiv og frugtbar debat," siger han.

Tage Nielsen (R) siger, at han klart oplever Lisbeth Binderup som et holdnings- og værdimenneske.

"Men jeg har ikke oplevet, at hun politiserer. Jeg synes, hun og embedsværket i kommunen arbejder loyalt overfor politikerne og byrådet og at deres rådgivning sker på en faglig baseret baggrund. Jeg mener, Anders rammer helt ved siden. Jeg synes ikke, det er i orden," siger Tage Nielsen.

Claus Leick (SF) har en lidt anden tilgang.

"Jeg har bemærket, at Anders Laugesen har været ude og trække lidt i land og nu siger, det mere er en kritik af Socialdemokraterne end af administrationen," siger han.

"Som politiker kan man vælge sin form, og jeg synes, jeg har bemærket, der er nogle af de nye, der skælder meget ud. Det er de velkommen til, men det kan ikke ændre, at når man ikke er i flertal, må man leve med, man ikke kan få alle sine ting igennem. Det kan man i det hele taget ikke i politik, heller ikke Jørgen Gaarde."

"Jeg synes, det er lidt for konfrontatorisk. Det er måske heller ikke den måde, man får mest igennem i lokalpolitik. Og hvem er det, der laver blokpolitik? Det kan være svært at sige, men det kunne jo være de andre," siger Claus Leick.

Martin Frausing Poulsen (DF) siger:

"Jeg har kun hovedrysten tilovers for Anders Laugesens stærkt bombastisk-ideologisk-retoriske og perfide angreb, ikke mindst på det kommunale embedsværk. Når han angriber en forsvarsløs administration er min grænse i hvert tilfælde nået."

"Da Jens Grønlund fra Venstre var borgmester, afstemte vi også vores meninger, inden vi gik til møder i f. eks. økonomiudvalget, da jeg var med i flertalsgruppen. Anders Laugesen synes igen fuldstændig at have mistet sin realitetssans," siger han.

Gaarde bevarer fokus

Borgmester Jørgen Gaarde (S) vil ikke gå ind i kritikken.

"Mit fokus er at få en god samhørighed i byrådet og skabe et godt og tvangfrit samarbejde, hvor vi respekterer hinanden," siger han.

Publiceret 19 June 2018 11:45