Ingen bor længere i den smukke hvide bygninger på Sølund, men hvad skal de så bruges til. Har du en ide til det, så mød op når byrådet inviterer til debatmøde om Sølunds fremtid 21. august. Arkivfoto

Ingen bor længere i den smukke hvide bygninger på Sølund, men hvad skal de så bruges til. Har du en ide til det, så mød op når byrådet inviterer til debatmøde om Sølunds fremtid 21. august. Arkivfoto

Sølunds fremtid:

Boliger, børnehave eller bulldozer...?

Tirsdag 21. august kl. 19-21 holder kommunen et møde om fremtiden for Sølund-området

Af
Jørgen Bollerup Hansen

De gamle hvide bygninger i Landsbyen Sølund var engang bolig for mange udviklingshæmmede. I dag bor der ikke længere nogen i bygningerne.

De knap 220 beboerne i Landsbyen Sølund bor i stedet i lave, moderne huse.

De gamle bygninger bruges i stedet til en lang række andre formål. Også aktiviteter, der ikke har noget at gøre med Landsbyen Sølund.

Og en del bygninger vil kunne rømmes.

Byrådet har derfor sat gang i en debat om omdannelse af Sølund til andre formål.

Skal de gamle bygninger rives ned, skal der være boliger, skal der være en anden stor institution, erhverv eller offentlige funktioner?

En børnehave på Sølund

Spørgsmålene er mange. Og på et åbent borgermøde tirsdag 21. august kl. 19-21 inviterer byrådet alle til at komme med forslag.

Indtil nu ligger det kun fast, at byrådet planlægger at etablere en ny midtbybørnehave i området.

Måske som en naturbørnehave.

Gevinst ved nedrivning

Kuben Management har i en indledelsen analyse vurderet værdien af Sølund-grunden for kommunen. Og værdien afhænger helt af, hvad byrådet tillader, der kan ske.

Blandt andet af bebyggelsesprocenten.

Og kræver byrådet, at alle de gamle hvide bygninger skal bevares og ombygges og ikke må rives ned, er grundværdien anslået til nul.

Tillader byrådet derimod nedrivning og opførelse af nye boliger anslås byggeretten at være 15 mio. kr. værd ved en bebyggelsesprocent på 20 med cirka 100 boliger - og 30 mio. kr. ved en bebyggelsesprocent på 40 med cirka 200 boliger.

Få partier har meldt ud

Flere partier i byrådet vil ikke være med til at rive de gamle bygninger ned. I al fald ikke alle.

"Vi bør holde så godt som alle muligheder åbne, men jeg vil ikke være med til en total nedrivning," sagde Thomas Cordtz (K), da byrådet på mødet i sidste uge vedtog at indbyde til borgermøde.

"De gamle bygninger står smukt i skoven i forhold til, hvad man kan finde på at bygge i dag. Måske skal det udvikles mod erhverv. Vi skal være påpasselige med omdannelse af området til boliger i forhold til byens to store festivals. Men vi er ikke dem, der har italesat, at bygningerne skal rives ned," sagde Anne Heeager (R).

Martin Frausing Poulsen (DF) sagde, at det ville være en massakre at rive alle de gamle bygninger ned.

"Det vil jeg ikke være med til. Det vil være i orden med en delvis nedrivelse. Men forandringerne skal ske med respekt for de beboere, der er på Sølund i dag," sagde han.

De to store var tavse

Byrådets to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, afslørede ikke deres holdning til nedrivning. Men borgmester Jørgen Gaarde (S) sagde.

"Sølund er et særligt sted, og den omdannelse, der skal ske, skal ikke opleves som en hån mod det liv, de nuværende beboere lever på Sølund. Men vi ved, at de store hvide bygninger også langt hen har fået nye funktioner i dag, og vi har en udfordring i at finde andre lokaler til de ting. Om det er kommunale opgaver eller lokaler, der bruges af frivillige. Men nu starter vi debatten med en borgerinddragelse," sagde Jørgen Gaarde.

Publiceret 16 June 2018 11:45